Zespół Języka Niemieckiego i Innych

 

mgr Katarzyna Głębocka pokój nr 209, budynek międzywydziałowy, email: Katarzyna.Glebocka@zut.edu.p


mgr Grażyna Kamińska  pokój nr 203, 205, email:Grazyna.Kaminska@zut.edu.pl

 

mgr Iwona Lewandowska  pokój nr 209  email : Iwona.Lewandowska@zut.edu.pl

 

mgr Anna Maziarz  pokój nr 209  email : Anna.Maziarz@zut.edu.pl

 

mgr Izabela Miklewicz  pokój nr 209email: Izabela.Miklewicz@zut.edu.pl

 

mgr Maria Płusko  pokój nr 209 email: Maria.Plusko@zut.edu.pl

 

mgr Paweł Bandurpokój nr 209  email: Pawel.Bandur@zut.edu.p

 

mgr Robert Bomba,wykładowca *pokój nr 209  email: Robert.Bomba@zut.edu.pl

 

mgr Katarzyna Krupka – Burzec pokój nr 209 email: Katarzyna.krupka-Burzec@zut.edu.pl

 

 

Język Niderlandzki :

mgr Elżbieta .Witkowska-Van Dijk  Pokój nr 335 WBiA email : Elżbieta.Witkowska- van Dijk @zut.edu.pl

 

Telefon kontaktowy do nauczycieli w zespole (91)  4494724

 

* Nieobecny