Nauczyciele odpowiedzialni

ZACHODNIOPOMORSKI  UNIWERSYTET  TECHNOLOGICZNY

STUDIUM  JĘZYKÓW  OBCYCH

                                                                                                    UPRAWNIENI   EGZAMINATORZY

 

                   WYDZIAŁ

 

               JĘZYK ANGIELSKI

         JĘZYK NIEMIECKI

Architektury

 

mgr Andrzej Obstawski

mgr Katarzyna Głębocka

Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

mgr Agnieszka Makaś

mgr Marzena Kondyjowska- Dziechciarz

mgr Anna Maziarz

 

Budownictwa i Inżynierii

Środowiska

mgr Krzysztof Potyrała

mgr Katarzyna Głębocka

 

Ekonomiczny

mgr Dominik Wolski

mgr Anna Maziarz

 

Elektryczny

mgr Marek Stelmaszczyk

 

mgr Katarzyna Krupka-Burzec

 

Informatyki

mgr Ewa Sobczak

mgr Anna Mik

 

mgr Katarzyna Głębocka

 

Inżynierii Mechanicznej i

Mechatroniki

mgr Alicja Grzywacz

 

mgr Paweł Bandur

 

Kształtowania Środowiska i

Rolnictwa

mgr Katarzyna Waligórska

 

mgr Katarzyna Krupka - Burzec

 

Nauk o Żywności i Rybactwa

mgr Iwona Drzeniecka

 

mgr Paweł Bandur

Techniki Morskiej i Transportu

mgr Jolanta Koczalska

mgr Anna Maziarz

 

Technologii i Inżynierii

Chemicznej

 

mgr Artur Lenart

mgr Jacek Gosk

 

mgr Katarzyna Krupka – Burzec