Nauczyciele odpowiedzialni

ZACHODNIOPOMORSKI  UNIWERSYTET  TECHNOLOGICZNY

STUDIUM  JĘZYKÓW  OBCYCH

                                                                                              UPRAWNIENI   EGZAMINATORZY

 

                   WYDZIAŁ

 

               JĘZYK ANGIELSKI

         JĘZYK NIEMIECKI

Architektury

 

 

mgr Jolanta Koczalska

mgr Andrzej Obstawski

 

mgr Katarzyna Głębocka

Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

mgr Agnieszka Makaś

mgr Marzena Kondyjowska- Dziechciarz

mgr Izabela Miklewicz

 

Budownictwa i Inżynierii 

Środowiska

mgr Joanna Sowińska –Dwornik

mgr Alina Doroch

mgr Katarzyna Głębocka

 

Ekonomiczny

mgr Anna Węglarek

mgr Dominik Wolski

mgr Izabela Miklewicz

Elektryczny

mgr Marek Stelmaszczyk

mgr Anna Mik

 

mgr Katarzyna Krupka-Burzec

 

Informatyki

mgr Ewa Dorota Koc

mgr Ewa Sobczak

 

mgr Katarzyna Głębocka

 

Inżynierii Mechanicznej i

Mechatroniki

mgr Alicja Grzywacz

mgr Agnieszka Nowosad

mgr Paweł Bandur

 

Kształtowania Środowiska i

Rolnictwa

mgr Bogdan Jadczak  

mgr Katarzyna Waligórska

 

mgr Katarzyna Krupka - Burzec

 

Nauk o Żywności i Rybactwa

mgr Iwona Drzeniecka

mgr Magdalena Bukowiec- Borysowska

 

mgr Paweł Bandur

Techniki Morskiej i Transportu

mgr Jacek Gosk

mgr Sylwia Zawadzka

mgr Izabela Miklewicz

 

Technologii i Inżynierii 

Chemicznej

 

mgr Artur Lenart

mgr Krzysztof Potyrała

 

mgr Katarzyna Krupka – Burzec