Nauczyciele odpowiedzialni

ZACHODNIOPOMORSKI  UNIWERSYTET  TECHNOLOGICZNY

STUDIUM   JĘZYKÓW  OBCYCH

UPRAWNIENI   EGZAMINATORZY

 

                   WYDZIAŁ

 

               JĘZYK ANGIELSKI

         JĘZYK NIEMIECKI

 

Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

mgr Teresa Bernat- Chmielarska  (zwolnienie lekarskie)

mgr Agnieszka Makaś

mgr Marzena Kondyjowska- Dziechciarz

mgr Iwona Lewandowska

 

 

Budownictwa i Architektury

 mgr Sylwia Zawadzka

mgr Joanna Sowińska -Dwornik

 

mgr Anna Maziarz

 

 

Ekonomiczny

 mgr iwona Drzeniecka

mgr Anna Węglarek

 

mgr Maria Płusko

 

Elektryczny

mgr Marek Stelmaszczyk

mgr Anna Mik

 

mgr Anna Maziarz

 

 

Informatyki

mgr Ewa Dorota Koc

mgr Ewa Sobczak

mgr Dominik Wolski

mgr Anna Maziarz

 

 

Inżynierii Mechanicznej i

Mechatroniki

mgr Alicja Grzywacz

mgr Agnieszka Nowosad

mgr Paweł Bandur

 

 

Kształtowania Środowiska i

Rolnictwa

mgr Bogdan Jadczak( zwolnienie lekarskie )

mgr Katarzyna Waligórska

mgr Jolanta Koczalska

mgr Katarzyna Krupka - Burzec

 

 

Nauk o Żywności i Rybactwa

 

mgr Magdalena Bukowiec- Borysowska

mgr Alina Doroch

mgr Grażyna Kamińska

 

Techniki Morskiej i Transportu

mgr Jacek Gosk

 

mgr Izabela Miklewicz

 

 

 

Technologii i Inżynierii

Chemicznej

 

mgr Artur Lenart

mgr Andrzej Obstawski

mgr Krzysztof Potyrała

 

mgr Grażyna Kamińska

 

 

 

Stan na dzień 1.11.2019 r.