Nauczyciele odpowiedzialni

ZACHODNIOPOMORSKI  UNIWERSYTET  TECHNOLOGICZNY

STUDIUM  JĘZYKÓW  OBCYCH

                                                                                              UPRAWNIENI   EGZAMINATORZY

 

                   WYDZIAŁ

 

               JĘZYK ANGIELSKI

         JĘZYK NIEMIECKI

Architektury

 

 

mgr Jolanta Koczalska

mgr Andrzej Obstawski

 

mgr Katarzyna Głębocka

Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

mgr Agnieszka Makaś

mgr Marzena Kondyjowska- Dziechciarz

mgr Anna Maziarz

 

Budownictwa i Inżynierii 

Środowiska

mgr Krzysztof Potyrała

mgr Katarzyna Głębocka

 

Ekonomiczny

mgr Anna Węglarek

mgr Dominik Wolski

mgr Anna Maziarz

Elektryczny

mgr Marek Stelmaszczyk

mgr Anna Mik

 

mgr Katarzyna Krupka-Burzec

 

Informatyki

mgr Ewa Dorota Koc

mgr Ewa Sobczak

 

mgr Katarzyna Głębocka

 

Inżynierii Mechanicznej i

Mechatroniki

mgr Alicja Grzywacz

mgr Agnieszka Nowosad

mgr Paweł Bandur

 

Kształtowania Środowiska i

Rolnictwa

mgr Katarzyna Waligórska

 

 

mgr Katarzyna Krupka - Burzec

 

Nauk o Żywności i Rybactwa

mgr Iwona Drzeniecka

mgr Magdalena Bukowiec- Borysowska

 

mgr Paweł Bandur

Techniki Morskiej i Transportu

mgr Sylwia Zawadzka

 

mgr Anna Maziarz

 

Technologii i Inżynierii 

Chemicznej

 

mgr Artur Lenart

 

mgr Katarzyna Krupka – Burzec