Kryteria oceny wypowiedzi ustnej


 

KOMUNIKACJA INTERAKTYWNA

5pts

Wypowiedź logicznie ułożona i na temat; pełne uczestnictwo w dyskusji, prawidłowe inicjowanie dyskusji i reagowanie na wypowiedzi partnera

 

4pts

Wypowiedź w większości logicznie ułożona i na temat; w miarę aktywne uczestnictwo w dyskusji, inicjowanie dyskusji i reagowanie na wypowiedzi partnera

 

3pts

Wypowiedź nie zawsze logicznie ułożona i na temat; niezbyt aktywne uczestnictwo w dyskusji, raczej brak inicjowania dyskusji i słabe reagowanie na wypowiedzi partnera

 

2pts

Wypowiedź niezbyt logicznie ułożona i często nie na temat; słabe uczestnictwo w dyskusji, brak inicjowania dyskusji i bardzo słabe reagowanie na wypowiedzi partnera

0pts

Wypowiedź w większości nielogiczna i nie na temat; brak uczestnictwa w dyskusji i reakcji na wypowiedzi partnera, wynikające z niezrozumienia

WYMOWA

I PŁYNOŚĆ

5pts

Wymowa całkowicie zrozumiała, wypowiedź płynna, prawie bez zawahań

4pts

Wymowa bardzo nieznacznie utrudnia zrozumienie, wypowiedź w miarę płynna z nieznacznymi zawahaniami

3pts

Wymowa czasem utrudnia zrozumienie, wypowiedź z zawahaniami, zdarzają się zdania niedokończone

2pts

Wymowa znacznie utrudnia zrozumienie, wypowiedź z zawahaniami, wiele zdań jest niedokończonych

0pts

Wymowa prawie niezrozumiała, zbyt liczne zawahania, zdania w większości niedokończone

ZASÓB STRUKTUR JĘZYKOWYCH  

I POPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA

 

5pts

Bogaty zasób struktur językowych, drobne błędy gramatyczne, wynikające głównie z ambitnej próby posłużenia się złożonym językiem

 

I SŁOWNICTWA

4pts

Dobry zasób struktur językowych, sporadyczne błędy gramatyczne nie wpływające na zrozumienie przekazu

3pts

Odpowiedni zasób struktur językowych, liczne błędy  gramatyczne nie wpływające na zrozumienie przekazu

2pts

Ograniczony zasób struktur językowych, błędy gramatyczne czasami utrudniające zrozumienie przekazu

0pts

Zbyt ubogi zasób struktur językowych, Liczne  błędy gramatyczne znacznie utrudniające zrozumienie przekazu

ZASÓB

SŁOWNICTWA

5pts

Bogaty zasób słownictwa

4pts

Duży zasób słownictwa

3pts

Odpowiedni zasób słownictwa

2pts

Ograniczony zasób słownictwa

0pts

Zbyt ubogi zasób słownictwa