Format egzaminu doktoranckiego

FORMAT EGZAMINU DLA  DOKTORANTÓW             POZIOM B2

 

SUBTEST

CEL

TYP TESTU

LICZBA PYTAŃ

PUNKTY

MAKSYMALNA  LICZBA PUNKTÓW

CZAS

 

CZYTANIE

Wyszukiwanie informacji

 Tekst- ok. 1500 znaków (ok. 300 słów), 

Jednokrotny wybór

(3 opcje A, B, C)

5/tekst

2

10

15min

GRAMATYKA I SŁOWNICTWO

 

Gramatyka i słownictwo

Jednokrotny wybór

(3 opcje A, B, C)

10

1

10

15min

EGZAMIN PISEMNY                                                                                                                    30 minut

EGZAMIN USTNY

CZĘŚĆ 1

Rozmowa na tematy ogólne

 

 

5

30 min

CZĘŚĆ 2

Prezentacja pracy doktorskiej

 

 

20

CZĘŚĆ 3

Tłumaczenie fragmentu tekstu fachowego z jęz. obcego na polski : doktorant przedstawia 10 stron tekstu (1800 znaków/strona); tekst źródłowy – publikacja naukowa w jęz. obcym; egzaminator wyznacza na egzaminie do 15 linijek (ca jeden akapit) do przetłumaczenia. Doktorant dostarcza wybrany tekst egzaminatorowi do zatwierdzenia najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem egzaminu.

15

 

 

Przystąpienie do egzaminu ustnego przed wydziałowa komisją jest możliwe tylko po zdaniu egzaminu pisemnego.

 

 

OCENIANIE

 

EGZAMIN PISEMNY

 

WYNIK

OCENA

 

%

PKT

 

 

0 – 59 %

0 – 11

NIEDOSTATECZNY

 

60 – 67 %

12– 13

DOSTATECZNY

 

68 – 75 %

14 – 15

DOSTATECZNY +

 

76 – 83 %

16

DOBRY

 

84 – 91 %

17 – 18

DOBRY +

 

92 – 100 %

19 - 20

BARDZO DOBRY