Kryteria oceny pracy pisemnej

KRYTERIA OCENY PRACY PISEMNEJ

 

ZAWARTOŚĆ

 

W przypadku 0 pkt. za zawartość lub praca nie na temat –

praca oceniona na 0 pkt.

5pts

Wszystkie  wymagane punkty ujęte i rozwinięte prawidłowo; organizacja tekstu – logiczna z wykorzystaniem  różnorodnych łączników międzywyrazowych

4pts

Wszystkie punkty ujęte; organizacja tekstu – logiczna z wykorzystaniem  kilku łączników międzywyrazowych

3pts

Brak jednego z wymaganych punktów; organizacja tekstu – poprawna z wykorzystaniem  podstawowych łączników międzywyrazowych

2pts

Brak dwóch lub więcej wymaganych punktów: rozwiniecie punktów niejasne; cześć zawartych informacji – nieistotna; praktycznie brak łączników międzywyrazowych

0pts

Brak 3 lub 4 wymaganych punktów, mogące wynikać z niezrozumienia polecenia; brak spójnej organizacji oraz łączników międzywyrazowych

ZASÓB STRUKTUR JĘZYKOWYCH

I SŁOWNICTWA

5pts

Bogaty zasób struktur językowych i słownictwa

 

I SŁOWNICTWA

4pts

Dobry zasób struktur językowych i słownictwa

3pts

Odpowiedni zasób struktur językowych i słownictwa

2pts

Ograniczony zasób struktur językowych i słownictwa

0pts

Zbyt ubogi zasób struktur językowych i słownictwa

POPRAWNOŚĆ

JĘZYKOWA

5pts

Dobrze rozwinięty język, drobne błędy gramatyczne, wynikające głównie z ambitnej próby posłużenia się złożonym językiem

4pts

Język prawidłowy, sporadyczne błędy gramatyczne nie wpływające na zrozumienie przekazu

3pts

Błędy  gramatyczne nie wpływające na zrozumienie przekazu

2pts

Błędy gramatyczne czasami utrudniające zrozumienie przekazu

 

 

 

0pts

Liczne  błędy gramatyczne znacznie utrudniające zrozumienie przekazu

 

 

STRUKTURA FORMALNA

(REJESTR I FORMAT)

 

Format zgodnie z

załącznikiem dotyczącym danego

języka

5pts

Wszystkie elementy formalne listu

4pts

Brak lub niepoprawny jeden element formalny listu lub rejestr częściowo niepoprawny

3pts

Brak lub niepoprawne dwa elementy formalne listu lub rejestr niepoprawny

 

2pts

Brak lub niepoprawne trzy elementy formalne listu

 

0pts

Brak lub niepoprawne więcej niż trzy elementy formalne listu