Harmonogram egzaminów

Harmonogram Egzaminów w SJO rok akad 2019/2020

 

 

 

SEMESTR ZIMOWY 2019/2020

 

LISTOPAD 2019

Data:

Poziom egzaminu/ Rodzaj egzaminu:

Format egzaminu:

Uwagi dodatkowe:

 

13.11.2019

B2- na studiach S1

pisemny

Dodatkowy egzamin na studiach S1.  Do części ustnej dopuszczeni  są studenci z min. 45 pkt. z części pisemnej.

14.11.2019

B2- na studiach S1

ustny

06.11.2019

B1, B2, C1- ER- test kwalifikacyjny

pisemny

Rekrutacja + procedura- Dział Mobilności Międzynarodowej

13.11.2019

B1, B2, C1- ER- test kwalifikacyjny

pisemny

Rekrutacja + procedura- Dział Mobilności Międzynarodowej

28.11.2019

Egzamin z języka polskiego dla cudzoziemców

pisemny

Rekrutacja + procedura- Dział Mobilności Międzynarodowej

 

GRUDZIEŃ 2019

Data:

Poziom egzaminu/ Rodzaj egzaminu:

Format egzaminu:

Uwagi dodatkowe:

 

04.12.2019

B2- na studiach S1

pisemny

Dodatkowy egzamin na studiach S1.  Do części ustnej dopuszczeni  są studenci z min. 45 pkt. z części pisemnej.

05.12.2019

B2- na studiach S1

ustny

12.12.2019

Egzamin z języka polskiego dla cudzoziemców

pisemny

Rekrutacja + procedura- Dział Mobilności Międzynarodowej

 

 

STYCZEŃ 2020

Data:

Poziom egzaminu/ Rodzaj egzaminu:

Format egzaminu:

Uwagi dodatkowe:

 

09.01.2020

Egzamin z języka polskiego dla cudzoziemców

pisemny

Rekrutacja + procedura- Dział Mobilności Międzynarodowej

23.01.2020

Egzamin z języka polskiego dla cudzoziemców

pisemny

Rekrutacja + procedura- Dział Mobilności Międzynarodowej

 

LUTY 2020

Data:

Poziom egzaminu/ Rodzaj egzaminu:

Format egzaminu:

Uwagi dodatkowe:

 

03.02.2020 

B2+- na studiach S2

pisemny

I termin egzaminu w sesji na studiach S2.

03.02.2020 

Egzamin z języka polskiego dla cudzoziemców

pisemny

Rekrutacja + procedura- Dział Mobilności Międzynarodowej

04.02.2020

B2- na studiach S1

pisemny

I termin egzaminu w sesji na  studiach S1.

Do części ustnej dopuszczeni są  studenci z min. 45 pkt. z części pisemnej.

06.02.2020 

B2- na studiach S1

ustny

10.02.2020

B2+- na studiach S2

pisemny

II termin egzaminu w sesji na studiach S2.

10.02.2020

Egzamin z języka polskiego dla cudzoziemców

pisemny

Rekrutacja + procedura- Dział Mobilności Międzynarodowej

11.02.2020

B2- na studiach S1

pisemny

II  termin egzaminu w sesji na studiach S1.

Do części ustnej dopuszczeni  są studenci z min. 45 pkt. z części pisemnej.

13.02.2020

B2- na studiach S1

ustny

 

LUTY 2020

 

Data:

Poziom egzaminu/ Rodzaj egzaminu:

Format egzaminu:

Uwagi dodatkowe:

 

26.02.2020

B1, B2, C1- ER- test kwalifikacyjny

Pisemny

Rekrutacja + procedura- Dział Mobilności Międzynarodowej

26.02.2020

Egzamin z języka polskiego dla cudzoziemców

Pisemny

Rekrutacja + procedura- Dział Mobilności Międzynarodowej

 

 

 

·         SZCZEGÓŁOWE HARMONOGRAMY NA POSZCZEGÓLNE EGZAMINY  W TYM TERMINY ZAPISÓW ZOSTANĄ USTALONE W TERMINIE PÓŹNIEJSZYM

·         SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE  O GODZINACH W KTÓRYCH ODBĘDĄ SIĘ EGZAMINY BĘDĄ WSKAZANE NA 5 DNI  PRZED EGZAMINEM

·         SJO- ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY TERMINU EGZAMINÓW Z PRZYCZYN NIEZALEZNYCH OD SJO

·         N1  - TERMINY EGZAMINÓW WYZNACZA  NAUCZYCIEL W POROZUMIENIU Z  STUDENTAMI

·         N2- TERMINY EGZAMINÓW WYZNACZA  NAUCZYCIEL W POROZUMIENIU ZE STUDENTAMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram egzaminów w SJO w roku akademickim 2019/2020

 

SEMESTR  LETNI 2019/2020

 

 

 

MARZEC 2020

Data:

Poziom egzaminu/ Rodzaj egzaminu:

Format egzaminu:

Uwagi dodatkowe:

 

04.03.2020

B2- na studiach S1

Pisemny

Dodatkowy egzamin na studiach S1. Do części ustnej dopuszczeni  są studenci z min. 45 pkt. z części pisemnej.

05.03.2020

B2- na studiach S1

Ustny

06.03.2020

B1, B2, C1- ER- test kwalifikacyjny

Pisemny

Rekrutacja + procedura- Dział Mobilności Międzynarodowej

11.03.2020

B1, B2, C1- ER- test kwalifikacyjny

Pisemny

Rekrutacja + procedura- Dział Mobilności Międzynarodowej

18.03.2020

B1, B2, C1- ER- test kwalifikacyjny

Pisemny

Rekrutacja + procedura- Dział Mobilności Międzynarodowej

 

 

MAJ 2020

Data:

Poziom egzaminu/ Rodzaj egzaminu:

Format egzaminu:

Uwagi dodatkowe:

 

06.05.2020

B2- na studiach S1

Pisemny

Dodatkowy egzamin na studiach S1. Do części ustnej dopuszczeni  są studenci z min. 45 pkt. z części pisemnej.

07.05.2020

B2- na studiach S1

Ustny

 

 

 

 

CZERWIEC 2020

 

Data:

Poziom egzaminu/ Rodzaj egzaminu:

Format egzaminu:

Uwagi dodatkowe:

 

03.06.2020

B1, B2, C1- ER- test kwalifikacyjny

Pisemny

Rekrutacja + procedura- Dział Mobilności Międzynarodowej

03.06.2020

Egzamin z języka polskiego dla cudzoziemców

Pisemny

Rekrutacja + procedura- Dział Mobilności Międzynarodowej

10.06.2020

B1, B2, C1- ER- test kwalifikacyjny

Pisemny

Rekrutacja + procedura- Dział Mobilności Międzynarodowej

17.06.2020

Egzamin z języka polskiego dla cudzoziemców

Pisemny

Rekrutacja + procedura- Dział Mobilności Międzynarodowej

17.06.2020

Egzamin z języka polskiego dla cudzoziemców

Pisemny

Rekrutacja + procedura- Dział Mobilności Międzynarodowej

23.06.2020

B2- na studiach S1

Pisemny

I termin egzaminu w sesji na studiach S1.

Do części ustnej dopuszczeni  są studenci z min. 45 pkt. z części pisemnej.

25.06.2020

B2 na studiach S1

Ustny

26.06.2020

B2+ na studiach S2

Pisemny

I termin egzaminu w sesji na studiach S2.

29.06.2020

B2- na studiach S1

Pisemny

II termin egzaminu w sesji  na studiach S1.

Do części ustnej dopuszczeni  są studenci z min. 45 pkt. z części pisemnej.

01.07.2020

B2- na studiach S1

Ustny

02.07.2020

B2+ na studiach S2

Pisemny

II termin egzaminu w sesji  na studiach S2.

 

LIPIEC 2020

Data:

Poziom egzaminu/ Rodzaj egzaminu:

Format egzaminu:

Uwagi dodatkowe:

 

02.07.2020

Egzamin z języka polskiego dla cudzoziemców

Pisemny

Rekrutacja + procedura- Dział Mobilności Międzynarodowej

09.07.2020

Egzamin z języka polskiego dla cudzoziemców

Pisemny

Rekrutacja + procedura- Dział Mobilności Międzynarodowej

16.07.2020

Egzamin z języka polskiego dla cudzoziemców

Pisemny

Rekrutacja + procedura- Dział Mobilności Międzynarodowej

 

WRZESIEŃ 2020

 

01.09.2020

B2- na studiach S1

Pisemny

Egzamin poprawkowy na studiach S1.

Do części ustnej dopuszczeni  są studenci z min. 45 pkt. z części pisemnej.

03.09.2020

B2- na studiach S1

Ustny

04.09.2020

B2+ - na studiach S2

Pisemny

Egzamin poprawkowy  na studiach S2.

04.09.2020

Egzamin z języka polskiego dla cudzoziemców

Pisemny

Rekrutacja + procedura- Dział Mobilności Międzynarodowej

08.09.2020

B2- na studiach S1

Pisemny

Egzamin poprawkowy na studiach S1.

Do części ustnej dopuszczeni  są studenci z min. 45 pkt. z części pisemnej.

10.09.2020

B2- na studiach S1

Ustny

11.09.2020

B2+ - na studiach S2

 

Egzamin poprawkowy  na studiach S2.

11.09.2020

Egzamin z języka polskiego dla cudzoziemców

Pisemny

Rekrutacja + procedura- Dział Mobilności Międzynarodowej

18.09.2020

Egzamin z języka polskiego dla cudzoziemców

Pisemny

Rekrutacja + procedura- Dział Mobilności Międzynarodowej

 

·         SZCZEGÓŁOWE HARMONOGRAMY NA POSZCZEGÓLNE EGZAMINY  W TYM TERMINY ZAPISÓW ZOSTANĄ USTALONE W TERMINIE PÓŹNIEJSZYM

·         SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE  O GODZINACH W KTÓRYCH ODBĘDĄ SIĘ EGZAMINY BĘDĄ WSKAZANE NA 5 DNI PRZED EGZAMINEM

·         SJO- ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY TERMINU EGZAMINÓW Z PRZYCZYN NIEZALEZNYCH OD STUDIUM

·         N1 - TERMINY EGZAMINÓW WYZNACZA  NAUCZYCIEL W POROZUMIENIU ZE STUDENTAMI

·         N2- TERMINY EGZAMINÓW WYZNACZA  NAUCZYCIEL W POROZUMIENIU ZE STUDENTAMI