Harmonogram egzaminów

 

Harmonogram egzaminów w SJO w roku akademickim 2021/2022

 

 

SEMESTR ZIMOWY 2021/2022

 

LISTOPAD 2021

Data:

Poziom egzaminu/ Rodzaj egzaminu:

Format egzaminu:

Uwagi dodatkowe: 

 

04.11.2021

B1, B2, C1- ER- test kwalifikacyjny 

pisemny

Rekrutacja + procedura- Dział Mobilności Międzynarodowej

12.11.2021

B1, B2, C1- ER- test kwalifikacyjny

pisemny

Rekrutacja + procedura- Dział Mobilności Międzynarodowej

24.11.2021

B2- na studiach S1

pisemny

Dodatkowy egzamin na studiach S1. 

Do części ustnej dopuszczeni  są studenci z min. 45 pkt. z części pisemnej.

25.11.2021 B2- na studiach S1 ustny

 

GRUDZIEŃ 2021

Data:

Poziom egzaminu/ Rodzaj egzaminu:

Format egzaminu:

Uwagi dodatkowe:

 

16.12.2021

Egzamin z języka polskiego dla cudzoziemców

pisemny

Rekrutacja + procedura- Dział Mobilności Międzynarodowej

 

STYCZEŃ 2022

Data:

Poziom egzaminu/ Rodzaj egzaminu:

Format egzaminu:

Uwagi dodatkowe:

 

13.01.2022

Egzamin z języka polskiego dla cudzoziemców

pisemny

Rekrutacja + procedura- Dział Mobilności Międzynarodowej

20.01.2022

Egzamin z języka polskiego dla cudzoziemców 

pisemny 

Rekrutacja + procedura- Dział Mobilności Międzynarodowej

 

LUTY 2022

Data: 

Poziom egzaminu/ Rodzaj egzaminu:

Format egzaminu:

Uwagi dodatkowe:

05.02.2022

B2- na studiach S1

pisemny 

I termin egzaminu w sesji na studiach S1.

07.02.2022

B2+- na studiach S2

pisemny

I termin egzaminu w sesji na studiach S2.

08-10.02.2022

B2- na studiach S1

 

ustny

I termin egzaminu w sesji na  studiach S1.

Do części ustnej dopuszczeni są  studenci z min. 45 pkt. z części pisemnej.

10.02.2022

Egzamin z języka polskiego dla cudzoziemców

pisemny 

Rekrutacja + procedura- Dział Mobilności Międzynarodowej 

12.02.2022

B2- na studiach S1

pisemny 

II  termin egzaminu w sesji na studiach S1.

14.02.2022 

B2+- na studiach S2

pisemny

II  termin egzaminu w sesji na studiach S2.

15-17.02.2022

B2- na studiach S1

ustny

II  termin egzaminu w sesji na studiach S1.

Do części ustnej dopuszczeni  są studenci z min. 45 pkt. z części pisemnej.

17.02.2022

Egzamin z języka polskiego dla cudzoziemców

pisemny

Rekrutacja + procedura- Dział Mobilności Międzynarodowej

 

 

 

LUTY 2022

Data:<

Poziom egzaminu/ Rodzaj egzaminu:

Format egzaminu:

Uwagi dodatkowe:

24.02.2021

B1, B2, C1- ER- test kwalifikacyjny

Pisemny

Rekrutacja + procedura- Dział Mobilności Międzynarodowej

25.02.2021

Egzamin z języka polskiego dla cudzoziemców

Pisemny

Rekrutacja + procedura- Dział Mobilności Międzynarodowej

 

Egzaminy:

  • SZCZEGÓŁOWE HARMONOGRAMY NA POSZCZEGÓLNE EGZAMINY  W TYM TERMINY ZAPISÓW ZOSTANĄ USTALONE W TERMINIE PÓŹNIEJSZYM

  • SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE  O GODZINACH W KTÓRYCH ODBĘDĄ SIĘ EGZAMINY BĘDĄ WSKAZANE NA 5 DNI  PRZED EGZAMINEM

  • SJO- ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY TERMINU EGZAMINÓW Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH OD STUDIUM

  • N1  - TERMINY EGZAMINÓW WYZNACZA  NAUCZYCIEL W POROZUMIENIU ZE STUDENTAMI
  • N2  - TERMINY EGZAMINÓW WYZNACZA  NAUCZYCIEL W POROZUMIENIU ZE STUDENTAMI

 

Harmonogram egzaminów w SJO w roku akademickim 2021/2022

 

SEMESTR  LETNI 2021/2022

 

 

MARZEC 2022

Data:

Poziom egzaminu/ Rodzaj egzaminu:

Format egzaminu:

Uwagi dodatkowe:

 

10.03.2021

B1, B2, C1- ER- test kwalifikacyjny

Pisemny 

Rekrutacja + procedura- Dział Mobilności Międzynarodowej

17.03.2021

B1, B2, C1- ER- test kwalifikacyjny

Pisemny

Rekrutacja + procedura- Dział Mobilności Międzynarodowej

24.03.2021

B1, B2, C1- ER- test kwalifikacyjny

Pisemny

Rekrutacja + procedura- Dział Mobilności Międzynarodowej

30.03.2021

B2- na studiach S1

Pisemny

Dodatkowy egzamin na studiach S1.

31.03.2021

B2- na studiach S1

Ustny

Do części ustnej dopuszczeni  są studenci z min. 45 pkt. z części pisemnej.

 

MAJ 2022

Data:

Poziom egzaminu/ Rodzaj egzaminu:

Format egzaminu:

Uwagi dodatkowe:

 

18.05.2022

B2- na studiach S1

Pisemny 

Dodatkowy egzamin na studiach S1.

Do części ustnej dopuszczeni  są studenci z min. 45 pkt. z części pisemnej.

19.05.2022

B2- na studiach S1

Ustny 

 

CZERWIEC 2022

Data:

Poziom egzaminu/ Rodzaj egzaminu:

Format egzaminu:

Uwagi dodatkowe:

 

02.06.2022

B1, B2, C1- ER- test kwalifikacyjny

Pisemny

Rekrutacja + procedura- Dział Mobilności Międzynarodowej

09.06.2022

B1, B2, C1- ER- test kwalifikacyjny

Pisemny

Rekrutacja + procedura- Dział Mobilności Międzynarodowej

09.06.2022

Egzamin z języka polskiego dla cudzoziemców

Pisemny

Rekrutacja + procedura- Dział Mobilności Międzynarodowej

16.06.2022

Egzamin z języka polskiego dla cudzoziemców

Pisemny

Rekrutacja + procedura- Dział Mobilności Międzynarodowej

23.06.2022

Egzamin z języka polskiego dla cudzoziemców

Pisemny 

Rekrutacja + procedura- Dział Mobilności Międzynarodowej

23.06.2022 B2 na studiach S1 Pisemny I termin egzaminu w sesji na studiach S1.

24.06.2022

B2+- na studiach S2

Pisemny

I termin egzaminu w sesji na studiach S2.

27.06.2022

B2 na studiach S1

Ustny 

I termin egzaminu w sesji na studiach S1.

Do części ustnej dopuszczeni  są studenci z min. 45 pkt. z części pisemnej.

30.06.2022

B2- na studiach S1

Pisemny

II termin egzaminu w sesji  na studiach S1.

01.07.2022

B2+ na studiach S2

Pisemny 

II termin egzaminu w sesji na studiach S2. 

04.07.2022

B2 na studiach S2

Ustny

II termin egzaminu w sesji  na studiach S1.
Do części ustnej dopuszczeni  są studenci z min. 45 pkt. z części pisemnej.

 

LIPIEC 2022

Data:

Poziom egzaminu/ Rodzaj egzaminu:

Format egzaminu

Uwagi dodatkowe:

 

07.07.2022

Egzamin z języka polskiego dla cudzoziemców

Pisemny

Rekrutacja + procedura- Dział Mobilności Międzynarodowej

14.07.2022

Egzamin z języka polskiego dla cudzoziemców

Pisemny 

Rekrutacja + procedura- Dział Mobilności Międzynarodowej

 

WRZESIEŃ 2022

01.09.2022

B2- na studiach S1

Pisemny 

I Egzamin poprawkowy na studiach S1. 

02.09.2022

B2+- na studiach S2

Pisemny

I Egzamin  poprawkowy na studiach S2.

02.09.2022

Egzamin z języka polskiego dla cudzoziemców

Pisemny 

Rekrutacja + procedura- Dział Mobilności Międzynarodowej

05.09.2022

B2- na studiach S1

Ustny

I Egzamin poprawkowy na studiach S1.

Do części ustnej dopuszczeni  są studenci z min. 45 pkt. z części pisemnej.

08.09.2022

B2 - na studiach S1

Pisemny 

II Egzamin poprawkowy  na studiach S1. 

09.09.2022

B2+ - na studiach S2

 Pisemny

II Egzamin poprawkowy  na studiach S2. 

09.09.2022

Egzamin z języka polskiego dla cudzoziemców

Pisemny 

Rekrutacja + procedura- Dział Mobilności Międzynarodowej

12.09.2022 B2 - na studiach S1 Ustny

II Egzamin poprawkowy  na studiach S1.

Do części ustnej dopuszczeni  są studenci z min. 45 pkt. z części pisemnej.

16.09.2022

Egzamin z języka polskiego dla cudzoziemców

Pisemny 

Rekrutacja + procedura- Dział Mobilności Międzynarodowej

           Egzaminy:

 

·         SZCZEGÓŁOWE HARMONOGRAMY NA POSZCZEGÓLNE EGZAMINY  W TYM TERMINY ZAPISÓW ZOSTANĄ USTALONE W TERMINIE PÓŹNIEJSZYM

·         SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE  O GODZINACH W KTÓRYCH ODBĘDĄ SIĘ EGZAMINY BĘDĄ WSKAZANE NA 5 DNI PRZED EGZAMINEM

·         SJO ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY TERMINU EGZAMINÓW Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH OD STUDIUM

·         N1 - TERMINY EGZAMINÓW WYZNACZA  NAUCZYCIEL W POROZUMIENIU ZE STUDENTAMI

·         N2- TERMINY EGZAMINÓW WYZNACZA  NAUCZYCIEL W POROZUMIENIU ZE STUDENTAMI