WBiHZ-angielski

ANGIELSKO - POLSKI GLOSARIUSZ

Dla studentów Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

 

Studium Języków Obcych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

 

1.      

Abdominal aorta

Aorta brzuszna

2.      

Abortion

Poronienie

3.      

Absorbance

Absorbancja

4.      

Acid – base balance

Bilans kwasowo zasadowy

5.      

Acidosis

Kwasica

6.      

Acquired immunity

Odporność nabyta

7.      

Additive genes

Geny addytywne

8.      

Adrenal gland

Nadnercze

9.      

Aerobic respiration

Oddychanie tlenowe

10.   

AIDS (acquired immunodeficiency syndrome)

Nabyty zespół braku odporności

11.   

Allele frequency

Frekwencja alleli

 
 1.  
 

Allergic tests

Próby uczuleniowe

13.   

Allograft

Alloprzeszczep

14.   

Amino acid

Aminokwas

15.   

Amitosis

Amitoza

16.   

Anaerobic respiration

Oddychanie beztlenowe

17.   

Anaesthetize

Znieczulać

18.   

Analyst

Analityk

19.   

Anaphylaxis

Anafilaksja

20.   

Ancestors

Przodkowie

21.   

Animal breeding/ animal husbandry

Hodowla zwierząt

22.   

Animal cloning

Klonowanie zwierząt

23.   

Anorexia nervosa

Jadłowstręt psychiczny

24.   

Antibiotic – resistance

Antybiotykoodporność

25.   

Antibiotic – sensitivity

antybiotykowrażliwość

26.   

Antibiotic resistance marker gene

Gen markerowy odporności na antybiotyki

27.   

Antioxidant

Antyutleniacz

28.   

Artery

Tętnica

29.  a

Aseptic

Aseptyczny

30.   

Auditory agnosia

Brak odbioru bodźców słuchowych

31.   

Autoclave

Autoklaw

32.   

Bacterial growth curve

Krzywa wzrostu bakterii

33.  b

Balanced ration

Dawka zbilansowana

34.   

Basement membrane

Błona podstawna

35.   

Bile duct

Przewód żółciowy

36.   

Billy-goat, buck

Kozioł

 
 1.  
 

Biochemical indices

Wskaźniki biochemiczne

38.   

Biodegradable

Ulegający biodegradacji

39.   

Biodiversity

Bioróżnorodność

40.   

Biofeedback

Biologiczne sprzężenie zwrotne

41.   

Biofuel

Biopaliwo

42.   

Blood – brain barrier

Bariera krew-mózg

43.   

Blood cell count

Morfologia krwi

44.   

Blood clotting/coagulation

Krzepnięcie krwi

 
 1.  
 

Blood donation

Krwiodawstwo

46.   

Blood group

Grupa krwi

47.   

Blood plasma

Osocze krwi

48.   

Blood platelets

Płytki krwi

49.   

Blood pressure

Ciśnienie krwi

50.   

Blood sample

Próbka krwi

51.   

Blood test

Badanie krwi

52.   

Blood vessel

Naczynie krwionośne

53.   

Boar

Knur

54.  b

Bone

Kość

55.  b

Bone marrow

Szpik kostny

56.   

Breed

Rasa

57.   

Breed at risk

Rasa zagrożona wyginięciem

58.   

Breeding herd

Stado zarodowe

59.   

Breeding value

Wartość hodowlana

60.   

Broad spectrum antibiotic

Antybiotyk o szerokim spectrum działania

 
 1.  
 

Bronchitis

Zapalenie oskrzeli

62.   

Brood hen

Kwoka

63.   

Bull

Buhaj

64.   

Cadmium

Kadm

65.   

Calf

Cielę

66.   

Capillary

Naczynie włosowate

 
 1.  
 

Capon

Kapłon

 
 1.  
 

Carbon

Węgiel

69.   

Carcinoma

Nowotwór złośliwy, rak

70.   

Cartilage

Chrząstka

71.   

Cell culture

Hodowla komórek

72.   

Cell membrane

Błona komórkowa

73.   

Cell multiplication

Namnażanie komórek

74.   

Chest

Klatka piersiowa

75.   

Chick

Kurczę

76.   

Chromosome aberration

Aberracja chromosomowa

77.   

Claw

Racica

78.   

Cock

Kogut

79.   

Compensated alkalosis

Alkaloza wyrównana

80.   

Conception

Zapłodnienie

81.   

Conditional reflex

Odruch warunkowy

82.   

Contamination

Skażenie, zanieczyszczenie

83.   

Contraception

Antykoncepcja

 
 1.  
 

Control sample

Próbka kontrolna

 
 1.  
 

Convulsions

Drgawki

 
 1.  
 

Copper

Miedz

87.   

Cow

Krowa

88.   

Crossing

Krzyżowanie

89.   

Croup

Zad

90.   

Current vaccine

Aktualna szczepionka

91.   

Daily ration

Dawka dzienna

92.   

Defence mechanism

Mechanizm obronny

93.   

Desensitization

Odczulenie

94.   

Development

Rozwój

95.  D

Digestibility

Strawność

96.   

Digestibility coefficient

Współczynnik strawności

97.   

Digestion

Trawienie

98.   

Diploid

Komórka diploidalna

99.  D

Disease carrier

Nosiciel choroby

100.     

Disinfectants

Środki odkażające

101.     

DNA chain

Łańcuch DNA

 
 1. 2
 

DNA sequencing techniques

Techniki sekwencjonowania DNA

 
 1. 2
 

Dominant trait

Cecha dominująca

104.     

Dominating allele

Allel dominujący

105.     

Dosage

Dawkowanie

106.    K

Drake

Kaczor

107.     

Dry matter

Sucha masa

108.     

Duck

Kaczka

109.     

Duckling

kaczę

110.     

Embryo

Zarodek

111.     

Endocrine gland

Gruczoł endokrynny

112.     

Endogenous amino acid

Aminokwas endogenny

113.     

Esophagus

Przełyk

114.     

Ewe

Owca,maciorka

115.    E

Excretion

Wydalanie

116.     

Exocrine gland

Gruczoł egzokrynny

117.     

Exogenous amino acid

Aminokwas egzogenny (niezbędny)

118.     

Fainting

Omdlenie

119.     

Fatal disease

Choroba śmiertelna

120.     

Feeding standard

Norma żywienia

121.     

Female line of breeding

Linia żeńska

122.     

Fertility

Płodność

123.    G

Fertilization

Zapłodnienie

124.     

Fetus

Płód

125.    F

Flu vaccine

Szczepionka przeciw grypie

126.     

Foal

Żrebię

127.     

Food allergen

Alergen pokarmowy

128.     

Forage root crops

Rośliny okopowe

129.     

Fore limb

Kończyna przednia

130.     

Fractionation

Frakcjonowanie

 
 1. 2
 

Free radicals

Wolne rodniki

132.    F

Fungal allergy

Alergia grzybicza

133.     

Gander

Gąsior

134.     

Gastric acid

Kwas żołądkowy

135.     

Gelding

Wałach

136.     

Gene

Gen

137.     

Gene therapy

Terapia genowa

138.     

Genetic variability

Zmienność genetyczna

139.    G

Genetically modified food

Żywność genetycznie modyfikowana

140.     

Genome

Genom

 
 1. 2
 

Get numb

Drętwieć

142.     

Goose

Gęś

143.     

Gosling

Gęsię

144.     

Grasses

Trawy

145.     

Green fodder

Pasza zielona

146.     

Gull – bladder

Pęcherzyk żółciowy

147.     

Gustatory agnosia

Brak odbioru bodzców smakowych

 
 1. 2
 

Haemorrhage

Krwotok

149.     

Haploid

Komórka haploidalna

150.     

Hay

Siano

151.     

Heavy metals

Metale ciężkie

152.     

Heifer

Jałówka

153.     

Hen

Kura

154.     

Herdbook

Księga stadna

155.     

Hernia

Przepuklina

156.     

Hind limb

Kończyna tylnia

157.     

HLA (histocompatibility antigens)

Antygeny zgodności tkankowej

158.    P

Hog

Wieprz

159.     

Human anatomy

Anatomia człowieka

 
 1. 2
 

Hydrogen

Wodór

 
 1. 2
 

Hyperthyroidism

Nadczynność tarczycy

 
 1. 2
 

Hypothyroidism

Niedoczynność tarczycy

163.     

Immune system

Układ immunologiczny

164.    b

Inbreeding

Hodowla wsobna

165.     

Incubation period

Okres wylęgania, inkubacji

166.     

Infection

Infekcja

167.    I

Infectious disease

Choroba zakazna

168.    I

Infertility

Bezpłodność

169.     

Inflamation

Zapalenie

170.     

Inflamation of lymph nodes

Zapalenie węzłów chłonnych

171.     

Inherent immunity

Odporność wrodzona

172.     

Inheritance

Dziedziczenie

 
 1. 2
 

Inoculation, culture

Posiew

174.     

Insemination

Unasienianie, inseminacja

175.     

Intestinal parasite

Pasożyt jelitowy

 
 1. 2
 

intramuscular

Domięśniowy

 
 1. 2
 

Intravenous

Dożylny

 
 1. 2
 

Iron

Żelazo

179.     

Joint

Staw

180.     

Kid

Kożle

181.     

Lactalbumin

Albumina mleka

182.     

Lamb

Jagnię

183.     

Large intestine

Jelito grube

 
 1. 2
 

Lead

Ołów

185.     

Lethal dose

Dawka śmiertelna

186.     

Life span

Długość życia

187.     

Line of breeding

Linia hodowlana

188.     

Liver

Wątroba

189.    K

Lungs

Płuca

190.     

Maintenance requirement

Zapotrzebowanie bytowe

191.     

Male line of breeding

Linia męska

192.     

Malnutrition

Niedożywienie

193.     

Mane

Grzywa konia

194.     

Mare

Klacz

 
 1. 2
 

Mercury

Rtęć

 
 1. 2
 

Messenger RNA

Informacyjny RNA

197.     

Metabolic alkalosis

Alkaloza metaboliczna

 
 1. 2
 

Metastasis

Przerzut

 
 1. 2
 

Micro-organism

drobnoustrój

200.     

Milk yield recording control

Kontrola wydajności mlecznej

201.     

Mitosis

Mitoza

 
 1. 2
 

Molecular weight

Masa cząsteczkowa

203.     

Mortality

Śmiertelność

204.     

Mucous membrane

Błona śluzowa

205.     

Nanny-goat

Koza

206.     

Nostrils

Nozdrza

 
 1. 2
 

Nuclear (ribosomal) RNA

Jądrowy RNA

 
 1. 2
 

Nucleic acid sequence

Sekwencja kwasu nukleinowego

 
 1. 2
 

Numbness

Drętwienie

210.     

Nutrient

Składnik pokarmowy

211.     

Nutrient requirement

Zapotrzebowanie pokarmowe

212.     

Nutritive value

Wartość odżywcza

 
 1. 2
 

Oesophagus

Przełyk

 
 1. 2
 

One-dimensional electrophoresis

Elektroforeza jednokierunkowa

215.     

Outpatient clinic

Amburatorium

216.     

Ovary

Jajnik

217.    w

Ox

Wół

 
 1. 2
 

Oxygen

Tlen

219.     

Pancreas

Trzustka

220.     

Parasites

Pasożyty

 
 1. 2
 

Partridge

Kuropatwa

222.     

Parturition

Poród

223.     

Pathogenicity

Chorobotwórczość

 
 1. 3
 

Peacock

paw

225.     

Pedigree breeding

Hodowla zarodowa

226.     

Pelvis

Miednica

 
 1. 2
 

Pharynx

Gardło

 
 1. 2
 

Pheasant

Bażant

229.     

Piglet

Prosię

 
 1. 2
 

Pneumonia

Zapalenie płuc

231.     

Pollen allergen

Alergen pyłkowy

232.     

Polymerase chain reaction

Łańcuchowa reakcja polimerazy

233.     

Polymerase chain reaction (PCR)

Łańcuchowa reakcja polimerazy

234.     

Poultry

Drób

235.     

Pregnancy

Ciąża

236.     

Progeny testing

Kontrola potomstwa

237.     

Protein-energy ratio

Stosunek białkowo-energetyczny

238.     

Proteins

Białka

239.     

Puberty

Dojrzałość płciowa

 
 1. 2
 

Pulse

Tętno

 
 1. 2
 

Pulse rate

Częstość tętna

242.     

Puppy

Szczenię

243.     

Pure breed animal

Zwierzę czystorasowe

244.     

Quantitative analysis

Analiza ilościowa

245.     

Quantitative trait loci (QTLs)

Geny determinujące cechy ilościowe

 
 1. 2
 

Radioactive element

Pierwiastek promieniotwórczy

 
 1. 2
 

Radioactivity

Promieniotwórczość

248.     

Ram

Tryk,baran

 
 1. 2
 

Random sample

Próbka losowa

250.     

Random selection

Selekcja przypadkowa

 
 1. 2
 

Reactive oxygen species (ROS)

Reaktywne formy tlenu

252.     

Recessive allele

Allel recesywny

 
 1. 2
 

Repeat sequences

Sekwencje powtarzalne

254.     

Respiratory alkalosis

Alkaloza oddechowa (zasadowica oddechowa)

255.     

Restricted fragment length polymorphism (RFLP)

Polimorfizm fragmentów restrykcyjnych DNA

256.     

Retrodifferentiation

Różnicowanie wsteczne

257.     

Reverse transcription

Odwrotna transkrypcja

258.     

Rib

Żebro

259.    R

Ruminants

Przeżuwacze

260.     

Rumination

Przeżuwanie

261.     

Rupture of the aorta

Pęknięcie aorty

262.    s

Serum

Surowica

263.     

Serum albumin

Albumina surowicza

264.     

Sex linked gene

Gen sprzężony z płcią

265.     

Silage

Kiszonka

266.     

Skull

Czaszka

267.     

Small intestine

Jelito cienkie

268.     

Sow

Locha, maciora

269.     

Species

Rodzaj, gatunek

270.     

Spectrophotometric analysis

Analiza spektrofotometryczna

271.     

Spinal cord

Rdzeń kręgowy

272.    S

Stallion

Ogier

273.     

Stem cell

Komórka macierzysta

274.     

Strains

Szczepy (np. bakterii)

275.     

Suckling

Osesek

 
 1. 2
 

Sulphur

siarka

277.     

Taxonomy

Systematyka

278.     

Testicles

Jądra

279.     

Tetanus anatoxic

Anatoksyna tężcowa

280.     

Thoracic aorta

Aorta piersiowa

281.     

Thyroid

Tarczyca

 
 1. 2
 

Thyroid (gland)

Tarczyca

 
 1. 2
 

Tick fever

Gorączka kleszczowa

284.     

Tissue culture

Hodowla tkanek

 
 1. 2
 

Trachea, windpipe

Tchawica

286.     

Transforming growth factor

Transformujący czynnik wzrostu

 
 1. 2
 

Two-dimensional electrophoresis

Elektroforeza dwukierunkowa

288.     

Unconditional reflex

Odruch bezwarunkowy

289.     

Urinary bladder

Pęcherz moczowy

290.     

Urine analysis

Analiza moczu

291.     

Uterus

Macica

292.    V

Vaccine

Szczepionka

293.     

Vein

Żyła

294.     

Vertebral column

Kręgosłup

295.     

Virus replication cycle

Cykl replikacji wirusa

296.     

Vitality

Żywotność

297.     

Volumetric analysis

Analiza miareczkowa

 
 1. 2
 

Wild fowls

Dzikie ptactwo

299.     

Windpipe

Tchawice

300.     

x-ray unit

Aparat rentgenowski