WE-angielski

ANGIELSKO – POLSKI GLOSARIUSZ

DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO

 

        Studium Języków Obcych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

 

 
 1.  
 

aberration                                                           

aberracja

 
 1.  
 

accelerating electrode                                         

elektroda przyspieszająca

 
 1.  
 

 acceptor (atom)                                                   

atom akceptorowy

 
 1.  
 

 acoustics                                                              

akustyka

 
 1.  
 

 adjustable                                                            

nastawny

 
 1.  
 

 admittance                                                           

admiracja

 
 1.  
 

 aerial                                                                   

antena

 
 1.  
 

Aerial cable

kabel nadziemny

 
 1.  
 

 afterglow                                                             

poświata

 
 1.  
 

Air capacitor

kondensator powietrzny

 
 1.  
 

Air-core coil

cewka powietrzna

 
 1.  
 

Air-spaced cable

kabel z izolacją powietrzną

 
 1.  
 

Alignment coil

cewka korygująca

 
 1.  
 

 alphanumeric                                                      

alfanumeryczny

 
 1.  
 

 alternating current                                            

prąd przemienny

 
 1.  
 

 altimeter                                                            

wysokościomierz

 
 1.  
 

ampify                                                                  

wzmocnić

 
 1.  
 

 amplification                                                      

wzmocnienie (sygnału)

 
 1.  
 

amplifier                                                              

wzmacniacz

 
 1.  
 

amplitude                                                             

amplituda

 
 1.  
 

amplitude modulation                                          

modulacja amplitudy

 
 1.  
 

analog                                                                   

analogowy

 
 1.  
 

anode                                                                    

anoda

 
 1.  
 

antenna                                                                   

antena

 
 1.  
 

apparent power                                                     

moc elektryczna pozorna

 
 1.  
 

application of electronic engineering                   

zastosowanie elektroniki

 
 1.  
 

ASC (automatic selectivity control)                  

automatyczna regulacja selektywności

 
 1.  
 

assembly terminal                                                 

końcówka montażowa

 
 1.  
 

assigned frequency                                               

częstotliwość wyznaczona (dla radiostacji)

 
 1.  
 

associated circuit                                                    

obwód elektryczny przyłączony

 
 1.  
 

assumed protection system actions                        

zakładane działania układu zabezpieczeń

 
 1.  
 

assymetrical breaking current                               

prąd wyłączeniowy niesymetryczny

 
 1.  
 

astable circuit                                                        

układ astabilny

 
 1.  
 

astable multivibrator                                              

przerzutnik astabilny, multiwibrator

 
 1.  
 

Aston dark space                                                  

ciemnia Astona ( przy wyładowaniu  jarzeniowym w gazie)

 
 1.  
 

astronics                                                              

astronika, elektronika astronautyczna

 
 1.  
 

asymmetrical silikon bilateral switch                    

niesymetryczny krzemowy przełącznik  dwustronny

 
 1.  
 

asymmetry effect                                                   

efekt asymetryczny, efekt relaksacji

 
 1.  
 

asynchronous communications interface

adapter   asynchroniczny adapter złącza komunikacyjnego

 
 1.  
 

asynchronous communications server                   

serwer komunikacji asynchronicznej

 
 1.  
 

asynchronous data transmission                             

asynchroniczna transmisja danych

 
 1.  
 

asynchronous digital subscriber line                        

asynchroniczne cyfrowe łącze abonenckie

 
 1.  
 

asynchronous machine                                           

maszyna (elektryczna asynchroniczna)

 
 1.  
 

audio signal                                                          

sygnał dźwiękowy

 
 1.  
 

avalanche ionization                                               

jonizacja lawinowa

 
 1.  
 

Background noise

szum tła

 
 1.  
 

backward diode                                                        

dioda wsteczna

 
 1.  
 

bandwidth                                                                 

przepustowość

 
 1.  
 

banking                                                                    

podłoże

 
 1.  
 

barrier                                                                       

bariera

 
 1.  
 

base                                                                          

baza (tranzystora)

 
 1.  
 

beam                                                                         

wiązka promieniowania

 
 1.  
 

bidirectional                                                              

dwukierunkowy

 
 1.  
 

binary                                                                        

dwójkowy

 
 1.  
 

bipolar                                                                      

bipolarny

 
 1.  
 

blanking                                                                   

wygaszenie

 
 1.  
 

blasting                                                                     

przeciążenie  (mikrofonu)

 
 1.  
 

blocking capacitor                                                     

kondensator blokujący

 
 1.  
 

blocking layer                                                            

warstwa zaporowa

 
 1.  
 

Branch-joint

rozgałęźnik

 
 1.  
 

breakdown                                                                 

przebicie

 
 1.  
 

breakover                                                                   

przełączanie (tyrystora)

 
 1.  
 

bridging

zmostkowanie

 
 1.  
 

brightness                                                                  

jaskrawość

 
 1.  
 

broadband                                                                  

szerokopasmowy

 
 1.  
 

Bunch of cables

wiązka kabli

 
 1.  
 

bundle                                                                        

wiązka, zwijka (kondensatora)

 
 1.  
 

cable                                                                          

kabel, przewód

 
 1.  
 

cable link                                                                   

łącze kablowe

 
 1.  
 

Cable passage

korytarz kablowy

 
 1.  
 

Cable training

zaprawianie kabla

 
 1.  
 

capacitor                                                                     

kondensator

 
 1.  
 

Capacitor bank

bateria kondensatorów

 
 1.  
 

capacity                                                                      

pojemność

 
 1.  
 

capacity reactance                                                      

reaktancja pojemnościowa

 
 1.  
 

carrier                                                                         

nośnik

 
 1.  
 

carrier frequency                                                        

częstotliwość nośna

 
 1.  
 

carrier mobility                                                           

ruchliwość nośników ładunku

 
 1.  
 

carrier wave                                                                

fala nośna

 
 1.  
 

Carrying sling

wieszak kablowy

 
 1.  
 

cathode                                                                        

katoda

 
 1.  
 

cellular telephone                                                         

telefon komórkowy

 
 1.  
 

Central quad of a cable

rdzeń kabla

 
 1.  
 

ceramic capacitor                                                        

kondensator ceramiczny

 
 1.  
 

channel                                                                        

kanał, tor, złącze

 
 1.  
 

charge carriers                                                             

nośniki ładunku

 
 1.  
 

charge storage diode                                                    

dioda ładunkowa

 
 1.  
 

choke                                                                            

dławik, cewka dławikowa

 
 1.  
 

circuit breaker                                                               

wyłącznik

 
 1.  
 

closed circuit                                                               

obieg zamknięty

 
 1.  
 

coaxial                                                                         

współosiowy

 
 1.  
 

coil                                                                               

cewka

 
 1.  
 

collector                                                                       

kolektor (tranzystora)

 
 1.  
 

collector diode                                                             

złącze kolektorowe

 
 1.  
 

Compensating lead

przewód kompensacyjny

 
 1.  
 

computer-aided design                                              

projektowanie wspomagane komputerowo

 
 1.  
 

concentric cable                                                        

kabel współosiowy

 
 1.  
 

condenser                                                                  

kondensator

 
 1.  
 

conductance                                                              

konduktancja

 
 1.  
 

conducting direction                                                 

kierunek przewodzenia

 
 1.  
 

conduction                                                                

przewodnictwo

 
 1.  
 

conductor                                                                  

przewodnik

 
 1.  
 

Conduit coupling

mufka (instalacyjna)

 
 1.  
 

connect                                                                      

połączyć

 
 1.  
 

core                                                                           

rdzeń

 
 1.  
 

coupling                                                                    

sprzężenie

 
 1.  
 

current                                                                       

prąd DC Direct Current

 
 1.  
 

dc voltage gain                                                          

wzmocnienie stałonapięciowe

 
 1.  
 

decay time                                                                  

czas opadania

 
 1.  
 

demodulation                                                                

demodulacja

 
 1.  
 

demodulator                                                                  

demodulator

 
 1.  
 

diac                                                                             

diak, element elektroniczny stosowany do wyzwalania bramki tyrystora lub triaka

 
 1.  
 

Difference amplifier

wzmacniacz różnicowy

 
 1.  
 

differential input                                                        

wejście różnicowe

 
 1.  
 

differential input voltage                                             

wejściowe napięcie różnicowe differential

 
 1.  
 

Differentiating circuit

obwód różniczkujący

 
 1.  
 

digital                                                                            

cyfrowy

 
 1.  
 

digital- circuit engineering                                           

technika cyfrowa

 
 1.  
 

digitalization                                                                 

cyfryzacja

 
 1.  
 

diode                                                                            

dioda

 
 1.  
 

direct current                                                                 

prąd stały

 
 1.  
 

discharge                                                                     

wyładowanie, rozładować

 
 1.  
 

disconnect                                                                    

rozłączyć

 
 1.  
 

DLT- Diode -Transistor Logic                                     

technika budowania układów cyfrowych z wykorzystaniem diod i tranzystorów

 
 1.  
 

DOS-disc operating system                                        

dyskowy system operacyjny

 
 1.  
 

drain                                                                             

dren, jedno z wyprowadzeń tranzystora MOS, oznaczane literą D

 
 1.  
 

driver                                                                           

sterownik, stopień wyjściowy/sterujący, czasem końcówka mocy np. ‘output

 
 1.  
 

earphone                                                                           

słuchawka

 
 1.  
 

earthing                                                                        

uziemienie

 
 1.  
 

effective current                                                           

skuteczna wartość prądu

 
 1.  
 

efficiency                                                                      

sprawność

 
 1.  
 

electric field                                                                  

pole elektryczne

 
 1.  
 

electric field strength                                                     

siła pola elektrycznego

 
 1.  
 

Electric force

natężenie pola elektrycznego

 
 1.  
 

electric power station                                                     

elektrownia

 
 1.  
 

electrical clean-up                                                             

elektrosorbcja

 
 1.  
 

electrical conductivity                                                      

konduktywność przewodność właściwa

 
 1.  
 

electrical contact                                                              

styczność elektryczna

 
 1.  
 

electrical contact alloy                                                     

stop stykowy

 
 1.  
 

electrical diagram                                                            

schemat elektryczny

 
 1.  
 

electrical discharge                                                           

wyładowanie elektryczne

 
 1.  
 

electrical discharge shaping                                             

kształtowanie elektrohydrodynamiczne

 
 1.  
 

electrical double layer                                                      

podwójna warstwa elektryczna

 
 1.  
 

electrical drainage                                                            

drenaż elektryczny

 
 1.  
 

electrical equipment                                                         

wyposażenie elektryczne

 
 1.  
 

electrical equivalent of                                                     

równoważnik elektryczny ciepła

 
 1.  
 

electrical heat tracing                                                      

elektryczna taśma grzejna

 
 1.  
 

electrical heating                                                               

ogrzewanie elektryczne

 
 1.  
 

electrical impedance                                                        

impedancja, opór zespolony

 
 1.  
 

electrical industry                                                            

przemysł elektryczny

 
 1.  
 

electrical insulation                                                        

izolacja elektryczna

 
 1.  
 

electrical interference                                                     

zakłócenie elektryczne

 
 1.  
 

electrical interlocking                                                     

blokada elektryczna

 
 1.  
 

electrical length                                                              

długość elektryczna

 
 1.  
 

electrical migration                                                        

migracja w polu elektr.

 
 1.  
 

electrical noise                                                                

szumy spowodowane urządzeniami elektrycznymi

 
 1.  
 

electrical penetration                                                     

przepust kabla elektrycznego( przez ścianę obudowy bezpieczeństwa)

 
 1.  
 

electrical plant                                                               

obiekt elektroenergetyczny

 
 1.  
 

electrical power engineering                                          

elektroenergetyka

 
 1.  
 

electrical precipitator                                                     

filtr elektrostatyczny, odpylacz eletrostat.

 
 1.  
 

electrical properties                                                        

własności elektryczne

 
 1.  
 

electrical prospecting                                                      

poszukiwania metodami elektrycznymi (np. w wiertnictwie)

 
 1.  
 

electrical relay                                                                 

przekaźnik elektryczny

 
 1.  
 

electrical resistance alloy                                                

stop oporowy

 
 1.  
 

electrical resistance thawing                                           

rozmrażanie (zamrożonych produktów prądem oporowym)

 
 1.  
 

electrical resistor                                                             

rezystor, opornik

 
 1.  
 

electrical resonance                                                         

rezonans elektryczny

 
 1.  
 

electrical sensitivity                                                        

rezystywność, opór właściwy

 
 1.  
 

electrical steel                                                                  

stal elektrotechniczna

 
 1.  
 

electrical steel-melting shop                                             

elektrostalownia, stalownia elektr.

 
 1.  
 

electrical supply line                                                        

linia elektroenergetyczna

 
 1.  
 

electrical tape                                                                   

taśma izolacyjna

 
 1.  
 

electrical technology                                                        

elektrotechnika

 
 1.  
 

electrical transmission                                                      

przekładnia elektryczna

 
 1.  
 

electrical valve                                                                 

prostownik

 
 1.  
 

electrical welding                                                             

spawanie elektryczne, zgrzewanie elektr.

 
 1.  
 

electrical wellogging                                                        

profilowanie elektryczne otworowe

 
 1.  
 

electricallogging                                                             

profilowanie elektryczne

 
 1.  
 

electrically conducting                                                  

przewodzący prąd elektryczny

 
 1.  
 

electrically erasable                                                       

wymazywalny elektrycznie

 
 1.  
 

electrically measuring instrument                                   

miernik elektryczny  wielkości nieelektrycznych

 
 1.  
 

electrode                                                                        

elektroda

 
 1.  
 

electroluminescent display                                             

wskaźnik elektroluminescencyjny

 
 1.  
 

electrolytic                                                                      

elektrolityczny

 
 1.  
 

electromagnetic field                                                      

pole elektromagnetyczne

 
 1.  
 

electromagnetic wave                                                      

fala elektromagnetyczna

 
 1.  
 

Electron beam

wiązka elektronowa

 
 1.  
 

electron guil                                                                    

wyrzutnia elektronowa, działo elektronowe

 
 1.  
 

electron lens                                                                    

soczewka elektronowa

 
 1.  
 

electron vacancy                                                             

dziura elektronowa

 
 1.  
 

electronic circuit                                                               

obwód elektryczny

 
 1.  
 

electronic data processing                                                

elektroniczne przetwarzanie danych

 
 1.  
 

electronic engineer                                                          

elektronik

 
 1.  
 

electronics                                                                        

elektronika

 
 1.  
 

electronvolt                                                                     

electrovolt

 
 1.  
 

electrostatic deflection                                                     

odchylanie elektryczne

 
 1.  
 

electrostatic focusing                                                        

ogniskowanie elektryczne

 
 1.  
 

elektron-hole pair                                                            

para elektron-dziura

 
 1.  
 

emission                                                                           

emisja

 
 1.  
 

emitter                                                                              

emiter tranzystora

 
 1.  
 

emitter junction                                                                

złącze emiterowe

 
 1.  
 

energy                                                                               

energia

 
 1.  
 

enhancement tranistor                                                      

tranzystor polowy z kanałem wzbogacanym

 
 1.  
 

equivalent circuit                                                             

obwód zastępczy

 
 1.  
 

ESD- Electrostatic discharge                                           

wyładowanie elektrostatyczne

 
 1.  
 

fading                                                                                

zanik sygnału fali

 
 1.  
 

feedback                                                                            

sprzężenie zwrotne

 
 1.  
 

Female connector

1.gniazdko 2.nasadka (złącza wtyczkowego płaskiego)

 
 1.  
 

fibre optic cable                                                                

światłowód

 
 1.  
 

fidelity                                                                              

wierność (odtwarzania)

 
 1.  
 

Five-wire line

tor pięcioprzewodowy

 
 1.  
 

fixed capacitor                                                                  

kondensator stały

 
 1.  
 

fixture

osprzęt, armatura

 
 1.  
 

Flexible cord

przewód giętki, sznur

 
 1.  
 

Frequency band

pasmo częstotliwości

 
 1.  
 

Frequency control

regulacja częstotliwości

 
 1.  
 

Gate-turnoff thyristor

tyrystor przełączający

 
 1.  
 

generation                                                                          

wytwarzanie

 
 1.  
 

generative                                                                          

wytwórczy

 
 1.  
 

Hard solder

lut twardy

 
 1.  
 

high pass-filter                                                                   

filtr górnoprzepustowy

 
 1.  
 

HV(high voltage)                                                                

wysokie napięcie

 
 1.  
 

Identification plate

tabliczka identyfikacyjna

 
 1.  
 

ignition coil                                                                         

cewka indukcyjna

 
 1.  
 

Image converter

TV przetwornik obrazowy

 
 1.  
 

Impedance coil

dławik

 
 1.  
 

increased reliability                                                            

zwiększona niezawodność

 
 1.  
 

Inlet plug

wtyczka przyrządowa (po stronie odbiornika)

 
 1.  
 

input voltage range                                  

zakres wejściowego napięcia różnicowego

 
 1.  
 

Junction box

skrzynka przyłączowa

 
 1.  
 

kill

wyłączać spod napięcia

 
 1.  
 

Knife contact

styk nożowy

 
 1.  
 

Lapped insulation

izolacja taśmowa (żyły)

 
 1.  
 

lay a cable                                                                           

położyć kabel

 
 1.  
 

Magnetizing current

prąd magnesujący

 
 1.  
 

magnetoresistivity

oporność magnetyczna

 
 1.  
 

mains                                                                                   

sieć

 
 1.  
 

modulation                                                                          

modulacja

 
 1.  
 

Noise suppression

tłumienie hałasu

 
 1.  
 

No-load current

prąd jałowy

 
 1.  
 

op-amp (operational amplifier)                                            

wzmacniacz operacyjny

 
 1.  
 

operating free-air temperature                                             

temperatura otoczenia w czasie pracy

 
 1.  
 

output voltage adjustable                                                     

regulowane (ustawialne) napięcie wyjściowe, określenie często spotykane w kartach katalogowych  stabilizatorów, które mają możliwość ustawiania napięcia wyjściowego

 
 1.  
 

overload

przeciążenie

 
 1.  
 

package                                                                               

obudowa

 
 1.  
 

Parallel connection

połączenie równoległe

 
 1.  
 

Pass current

przepuszczać prąd

 
 1.  
 

pin                                                                                       

wprowadzenie, końcówka lutownicza

 
 1.  
 

pinch off                                                                              

zatkanie (odcięcie) np. kanału w tranzystorze

 
 1.  
 

plug                                                                                     

wtyczka

 
 1.  
 

polarity                                                                                

biegunowość, polaryzacja

 
 1.  
 

power amplifier                                                                   

wzmacniacz mocy

 
 1.  
 

power density                                                                       

gęstość mocy, parametr podawany dla przetwornic DC/DC

 
 1.  
 

power dissipation                                                                

strata mocy (moc rozproszona)

 
 1.  
 

preset                                                                                   

wstępne ustawienie jednego lub więcej stanów logicznych/ wartości

 
 1.  
 

pull-down resistor                                                                

rezystor wymuszający niski stan logiczny na wyjściu układu cyfrowego

 
 1.  
 

pull-up resistor                                                                     

rezystor wymuszający wysoki stan logiczny na wyjściu układu cyfrowego

 
 1.  
 

Quick-break fuse

bezpiecznik bezzwłoczny

 
 1.  
 

Rated duty

praca znamionowa

 
 1.  
 

Rated frequency

częstotliwość znamionowa

 
 1.  
 

Real power

moc czynna

 
 1.  
 

rectifier

prostownik

 
 1.  
 

reference voltage                                                                  

napięcie referencyjne

 
 1.  
 

relay                                                                                      

przekaźnik

 
 1.  
 

resistor                                                                          

opornik

 
 1.  
 

resolution                                                                              

rozdzielczość

 
 1.  
 

ripple                                                                                     

tętnienia, np. tętnienia napięcia (zmiany napięcia) o częstotliwości sieci 50Hz na wyjściu zasilacza

 
 1.  
 

ripple rejection                                                            

tłumienia tętnień

 
 1.  
 

rise time                                                                       

czas narastania (impulsu)

 
 1.  
 

rising edge                                                                     

narastające zbocze sygnału cyfrowego- zmiana stanu logicznego z niskiego na wysoki

 
 1.  
 

Safety cut-out

wyłącznik bezpieczeństwa

 
 1.  
 

scart cable                                                                     

eurozłącze

 
 1.  
 

self-induction                                                               

indukcja własna

 
 1.  
 

semiconduction

półprzewodnictwo

 
 1.  
 

semi-conductor                                                             

półprzewodnik

 
 1.  
 

semiconductor rectifier

prostownik półprzewodnikowy

 
 1.  
 

setup                                                                             

ustawienie, konfiguracja

 
 1.  
 

shock (electric shock)                                                  

porażenie (prądem)

 
 1.  
 

short circuit                                                                  

zwarcie

 
 1.  
 

signal                                                                             

sygnał

 
 1.  
 

silicon                                                                           

krzem

 
 1.  
 

slew rate                                                                        

szybkość narastania napięcia wyjściowego( np. dla wzmacniaczy operacyjnych)

 
 1.  
 

socket                                                                            

gniazdko

 
 1.  
 

source                                                                            

źródło

 
 1.  
 

spectrum                                                                       

widmo

 
 1.  
 

spectrum analyser                                                         

analizator widma

 
 1.  
 

storage                                                                           

przechowywanie

 
 1.  
 

storage temperature                                                      

temperatura przechowywania

 
 1.  
 

supply voltage                                                              

napięcie zasilania

 
 1.  
 

Tank (circuit)

obwód drgań

 
 1.  
 

Twisted cable

kabel skręcany

 
 1.  
 

undercurrent

podprądowy

 
 1.  
 

Unit switch

stycznik

 
 1.  
 

vacuum tube  (Am. Eng.)                                            

lampa próżniowa

 
 1.  
 

valve (Br. Eng.)                                                           

lampa elektronowa

 
 1.  
 

varicap                                                                         

dioda pojemnościowa

 
 1.  
 

wattage

moc w watach

 
 1.  
 

waveform                                                                     

kształt sygnału lub przebiegu danej wielkości, z reguły w dziedzinie czasu

 
 1.  
 

Weak current

mały prąd

 
 1.  
 

wire                                                                              

drut, przewód, połączenie ( między końcówkami elementów na schemacie ideowym)