WBIA - angielski

ANGIELSKO - POLSKI GLOSARIUSZ

DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU BUDOWNICTWA

 

Studium Języków Obcych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

 

Lp. język angielski język polski
1.

   CARCASE (carcass, fabric, carcassing)    

    basement of tamped (rammed) concrete  

   budynek w stanie surowym

   suterena/piwnica ze ścianami z ubijanego betonu

2.

    concrete base course   

   cokół betonowy

3.

    cellar  

   piwnica

4.

    utility room   

   pralnia

5.

    lintel (window head)  

   nadproże okienne

6.

    reveal   

   ościeże okienne zewnętrzne

7.

    jamb    

   ościeże okienne wewnętrzne

8.

    window ledge (window sill) 

   podokiennik zewnętrzny

9.

    reinforced concrete 

    żelbet

10.

    brick  wall   

   ściana z cegieł

11.

    hollow block wall

   ściana z pustaków

12.

    concrete floor   

   strop masywny

13.

    work platform  (working platform) 

   pomost roboczy

14.

    bricklayer (Am. brickmason)   

   murarz

15.

    bricklayer's labourer/builder's labourer 

   pomocnik murarza

16.

   mortar trough    

   kastra

17.

   chimney   

   komin

18.

   scaffold  

   rusztowanie

19.

   scaffold pole  (scaffold standard) 

   słup rusztowania

20.

   railing  

   barierka ochronna

21.

   angle brace (angle tie)  

   krzyżulec  np. rusztowania

22.

   ledger   

   podłużnica drągowa w rusztowaniu

23.

   putlog (putlock)   

   leżnia

24.

   plank   (board)   

   deska

25.

   plank platform  (board platform)  

    pomost rusztowania z dyli, dylina

26.

   guard board   

   deska ochronna cokołowa

27.

   scaffolding joint with chain bond 

   węzeł kratownicy rusztowania spięty łańcuchem

28.

   scaffolding joint with lashing/whip bond  

   węzeł kratownicy rusztowania spięty liną

29.

   builder's hoist   

   wyciąg budowlany

30.

   concrete mixer (gravity mixer)  

   betoniarka,  betoniarka wolnospadowa

31.

   mixer operator 

   operator betoniarki

32.

   mixing drum  

   bęben betoniarki

33.

   feeder skip   

   skrzynia z wsadem (składnikami betonu)   

   gotowym  do załadowania betoniarki

34.

   concrete aggregate  (sand and gravel) 

   kruszywo  (piasek i żwir)

35.

   wheelbarrow 

   taczka

36.

   hose  

   wąż doprowadzający wodę

37.

   mortar   

    zaprawa murarska

38.

   mortar pan (mortar trough, mortar tub) 

    skrzynia do przygotowywania zaprawy

    murarskiej

39.

   shutter boards (lining boards)  

    deski szalunkowe

40.

   ladder  

    drabina

41.

   site fence  (timber fence)   

    ogrodzenie placu  (płot z desek)

42.

   gate   (removable gate)   

    brama  (wyjmowalna brama)

43.

   contractor's name plates  

    szyld z nazwą firmy budowlanej

44.

   site hut  (site office)  

    barak zaplecza budowy

45.

   BRICKLAYER’S TOOLS    

    narzędzia murarskie

46.

   plump bob  (plummet) 

    pion   (ciężarek pionu)

47.

   thick lead pencil   

    ołówek murarski

48.

   mallet   

    pobijak ,  młotek drewniany

49.

   bricklayer's hammer  (brick hammer) 

    młotek murarski

50.

    trowel    

    kielnia

51.

    laying-on trowel

    kielnia tynkarska do zacierania na gładko     

52.

    float    

    packa tynkarska

53.

    spirit level  

    poziomnica

54.

    MASONRY BONDS  

    wiązania muru

55.

    first course

    pierwsza warstwa

56.

    brick (standard brick )  

    cegła pełna, znormalizowana

57.

    stretching bond   

    wiązanie  wozówkowe

58.

    heading bond  

    wiązanie główkowe

59.

    racking  (raking) back 

    schodkowanie

60.

    English bond   

    wiązanie blokowe

61.

    stretching course  

    warstwa  wozówkowa

62.

    heading course   

    warstwa  główkowa

63.

    English cross bond (Saint Andrew's     cross    

     bond) 

    wiązanie krzyżykowe (weneckie)

64.

    chimney bond 

    wiązanie kominowe

65.

    EXCAVATION

    wykop pod fundament

66.

    profile  (Am. batterboard)   

    narożnik ławy drutowej

67.

    intersection of strings 

    skrzyżowanie drutów ław

68.

    excavation side 

    skarpa wykopu

69.

    upper/ lower edge board 

    górna/dolna deska krawędziowa

70.

    foundation trench   

    wykop pod ławę fundamentową      

71.

    navvy (Am. excavator)    

    robotnik ziemny

72.

    conveyor belt   

    taśma przenośna

73.

    mechanical shovel  (excavator)   

    koparka łyżkowa

74.

    PLASTERING 

    tynkowanie

75.

    plasterer   

    tynkarz

76.

    screen  

    sito murarskie/ramowe, rafa

77.

    LADDER SCAFFOLD   

    rusztowanie drabinowe

78.

    standard ladder  

    drabina podstawowa

79.

    boards (planks, platform)  

   pomost

80.

    diagonal strut  (diagonal brace) 

   łata ukośna do usztywniania rusztowania

81.

    guard netting  

   siatka zabezpieczająca

82.

    rope–pulley hoist

   bloczek, krążek linowy

83.

    railing

   bariera ochronna

84.

    REINFORCED CONCRETE (ferroconcrete)    

    construction

   konstrukcja żelbetowa

85.

    reinforced concrete skeleton construction 

   żelbetowy szkielet konstrukcji

86.

    reinforced concrete frame 

   rama żelbetowa

87.

    inferior purlin   

   belka krawędziowa (podciąg)

88.

    concrete purlin  

   płatew betonowa

89.

    ceiling joist   

   podciąg

90.

    arch (flank)   

   łuk konstrukcji ramowej

91.

    rubble concrete   

   beton sypany

92.

    concreter  

   betoniarz

93.

    flatten  out  

   wyrównać gładź cementową

94.

    projecting reinforcement  (Am.  connection

    rebars) 

   końcówka pręta zbrojeniowego

95.

    column box   

   szalunek podporowy

96.

    joist shuttering  

   szalunek podciągu

97.

    wedge  

   klin

98.

    sheet pile wall   (sheet pile, sheet piling)

   ścianka szczelna

99.

    shutter boards  (lining boards) 

   deski na oszalowanie

100.

    circular saw  (buzz saw)  

   piła tarczowa

101.

    bending table  

   stół zbrojarski

102.

    bar bender  (steel bender) 

   zbrojarz

103.

    hand steel shears   

   nożyce ręczne do stali

104.

    reinforcing steel  (reinforcement rods) 

   stalowy pręt zbrojeniowy

105.

    pumice concrete hollow block 

   blok/pustak z gazobetonu

106.

    partition wall  

   ścianka działowa

107.

    tower crane (tower slewing crane) 

   żuraw wieżowy obrotowy

108.

    counterweight  

   przeciwwaga

109.

    crane driver's cabin (crane driver's cage) 

   kabina operatora

110.

    jib (boom) 

   wysięgnik

111.

    bearer cable   

   lina nośna

112.

    crane track  

   tor jezdny 

113.

    tipping wagon  (tipping truck) 

   wózek wywrotka

114.

    cement silo  

   silos na cement   

115.

    sleepers (Am. ties)   

   tor jezdny na podkładach

116.

    ramp  

   pochylnia

117.

    tubular steel scaffold (scaffolding)  

   rusztowanie z rurek stalowych

118.

    tie tube   

   rozwora

119.

    shoe  

   podstawa rusztowania

120.

    coupling (coupler)   

   łącznik

121.

   FORMWORK (shuttering) and reinforcement  

   oszalowanie do betonowania i zbrojenia

122.

    bottom shuttering   (lining) 

   spód oszalowania

123.

    side shutter of a purlin  

   ściana boczna oszalowania belki krawędziowej

124.

    cut-in bottom

   obniżenie spodu oszalowania  

125.

    reinforcement

   zbrojenie

126.

    cross beam     

   poprzecznica, trawers (poprzeczna belka nośna)

127.

    cramp iron  (cramp, dog)    

   klamra ciesielska

128.

    upright member, a standard 

   stojak,  podpora

129.

    strap   

   nakładka łącząca   

130.

    cross piece   

   element wsporczy poprzeczny

131.

    stop fillet    

   deska dociskająca

132.

    frame timber  (yoke) 

   ramiak

133.

    reinforcement binding  

   ściągnięcie drutem

134.

    cross strut  

   rozpórka

135.

    distribution steel    

   pręt rozdzielający

136.

    stirrup   

   strzemię

137.

    heavy concrete     

   beton ciężki

138.

    column box   

   szalowanie podporowe

139.

    bolted frame timber  

   przyśrubowany ramiak

140.

    nut (thumb nut)  

   śruba

141.

    TOOLS

   narzędzia

142.

    bending iron    

   klucz do gięcia prętów zbrojeniowych

143.

    adjustable service girder   

   przemieszczane urządzenie do podtrzymywania

   szalunku

144.

    adjusting screw  

   śruba regulacyjna/nastawcza

145.

    round bar reinforcement  

   pręt stalowy okrągły

146.

    distance piece (separator, spacer)  

   przekładka

147.

    Torsteel    

   stal zbrojeniowa z żebrem spiralnym

148.

    concrete tamper  

   ubijak do betonu

149.

    mould   (Am. mold)   for concrete test cubes 

   forma do kostek betonowych

150.

    concreter's tongs 

   obcęgi do wiązania zbrojenia

151.

    sheeting support  

    podpora oszalowania

152.

    hand shears  

   nożyce ręczne

153.

    immersion vibrator  (concrete vibrator) 

   wibrator wgłębny do betonu

154.

    CROSS-SECTION OF A BRIDGE

   przekrój poprzeczny mostu

155.

     orthotropic roadway (orthotropic deck) 

   pomost orotropowy (orotropowa płyta mostu)

156.

     truss  (bracing)  

   konstrukcja zastrzałowa

157.

     diagonal brace (diagonal strut)  

   usztywnienie krzyżulcami

158.

     hollow tubular section 

   skrzynka, belka skrzynkowa

159.

     deck slab  

   stalowa płyta pomostu

160.

     solid-web girder bridge (beam bridge)

   most belkowy    

161.

     road surface  

   nawierzchnia drogi

162.

     top flange   

   pas górny

163.

     bottom flange   

   pas dolny

164.

     fixed bearing   

   łożysko stałe

165.

     movable bearing  

   łożysko ruchome

166.

     clear span  

   rozpiętość w świetle

167.

     span   

   rozpiętość przęsła

168.

     rope bridge   (primitive suspension bridge)  

   kładka wisząca, prymitywny most wiszący

169.

     carrying rope  

   lina nośna

170.

     suspension rope  

   wieszak

171.

     woven deck   

   pomost pleciony

172.

     stone arch bridge (a solid bridge) 

   most łukowy kamienny , most masywny

173.

     arch  

   łuk mostu

174.

     pier  

   filar mostu   (filar nurtowy)

175.

     trussed arch bridge  

   most łukowy kratownicowy

176.

     truss element  

   pręt kratownicy

177.

     trussed arch   

   łuk kratownicy

178.

     arch span   

   rozpiętość łuku

179.

    abutment  (end pier)  

   filar

180.

    spandrel-braced arch bridge

  most łukowy żelbetowy z pomostem na

  podporach

181.

    bridge strut  

  podpora mostu

182.

    crown  

  klucz sklepienia

183.

    steel lattice bridge  

  stalowy most kratownicowy

184.

    counterbrace (crossbrace, diagonal

    member)  

  krzyżulec

185.

    vertical member   

  słupek  mostu

186.

    truss joint  

  węzeł kratownicy

187.

    portal frame  

  rama podporowa  (portal wiatrowy)

188.

    suspension bridge  

  most wiszący

189.

    suspension cable  

  kabel nośny

190.

    suspender   (hanger)  

  wieszak

191.

    tower  

  pylon

192.

    suspension cable anchorage  

  zakotwiczenie kabla

193.

    tied beam  

  ściąg

194.

    abutment  

  przyczółek mostowy

195.

    cable-stayed bridge

  most podwieszony  

196.

    inclined tension cable  

  lina odciągowa, odciąg

197.

    inclined cable anchorage 

  zakotwiczenie  odciągu

198.

    reinforced concrete bridge 

  most żelbetowy

199.

    inclined cable system (multiple cable

    system) 

  układ wieszaków ukośnych (układ wielolinowy)

200.

    flat bridge , a plate girder bridge 

  most blachownicowy

201.

    stiffener 

  usztywnienie poprzeczne

202.

    cutwater  

  izbica,  lodołom

203.

    bridge built of precast elements 

   most zbudowany z prefabrykatów

204.

    viaduct  

   estakada

205.

    lattice swing bridge  

   kratownicowy most obrotowy

206.

    turntable  

   wieniec obrotowy

207.

    pivot pier  

   filar   obrotowy

208.

    pivoting half (pivoting section, span,

    movable  half)

   obracana połowa/część mostu

209.

    pivot   

   czop obrotowy 

210.

    parapet  (hand railing)   

   poręcz mostowa

211.

   ROAD CONSTRUCTION (road building) 

   budowa dróg

212.

    road building machinery  

   maszyny do budowy dróg  

213.

    shovel  (power shovel, excavator)  

   koparka przedsiębierna

214.

    tipper  (dump truck), a heavy lorry 

   wywrotka, ciężki samochód ciężarowy

215.

    concrete scraper, an aggregate scraper  

   zgarniarka

216.

    caterpillar hauling scraper  

   zgarniarka gąsienicowa

217.

    grader   

   równiarka

218.

    scarifier (ripper, rooter) 

   zrywarka

219.

    light railway (narrow gauge railway, Am.

    narrow gage) 

   kolej polowa, wąskotorowa

220.

     trailer wagon (wagon truck, skip) 

   wagonik wywrotka

221.

     tamper (rammer) 

   ubijak, ubijarka

222.

     frog (frog type jumping rammer) 

  żabka (ubijak spalinowy)

223.

     bulldozer  

  spycharka gąsienicowa

224.

     road metal spreading machine (macadam

     spreader, stone spreader)

  rozściełacz grysu

225. 

     road roller  

  walec drogowy

226.

     mobile diesel- powered air compressor 

  sprężarka samobieżna z silnikiem

  wysokoprężnym

227.

     self- propelled gritter  

  samobieżny rozsypywacz grysu

228.

     surface finisher  

  rozściełacz betonu asfaltowego/asfaltobetonu

229.

     tar spraying machine  (bituminous

     distributor) with tar and bitumen heater

  spryskiwacz z podgrzewaczem smoły i bitumu                                    

230.

 

 

231.

     fully automatic asphalt drying and mixing

     plant 

   otaczarnia zautomatyzowana

232.

     binder

   spoiwo

233.

    CROSS SECTION OF A BITUMINOUS ROAD

   przekrój drogi bitumicznej

234.

     grass verge  

    pobocze trawiaste

235.

     crossfall    

   spadek poprzeczny

236.

     asphalt surface (bituminous layer,

     bituminous coating) 

   nawierzchnia asfaltowa

237.

     base (base course) 

   podbudowa, warstwa nośna

238.

     anti frost layer 

   warstwa mrozoochronna

239.

     sub-drainage  

   warstwa filtracyjna

240.

     perforated cement pipe 

   perforowana rura cementowa  (dren)

 

     drainage ditch   

   rów odwadniający

241.

     soil covering  

   warstwa    próchnicy

242.

     CONCRETE ROAD CONSTRUCTION  

     (highway construction)     

   budowa dróg betonowych (autostrad)

243.

     subgrade grader , a road building machine 

   równiarka, maszyna do budowy dróg

244.

     concrete spreader  

   rozściełacz betonu

245.

     concrete vibrating compactor

   wykańczarka wibracyjna  

246.

     joint cutter  

   wycinarka szczelin dylatacyjnych

247.

     concrete mixing plant, a stationary central 

     mixing plant, an automatic batching and   

     mixing plant                                            

   zautomatyzowana wytwórnia masy betonowej

248.

     ROAD LAYERS

   warstwy jezdni

249.

    binder course

   górna warstwa wiążąca

250.

    kerb

   krawężnik

251.

    kerbstone

   płyta krawężnikowa

252.

    paving (pavement)

   nawierzchnia chodnika

253.

    gutter

  ściek

254.

    pedestrian crossing

  przejście dla pieszych

255.

    telephone cable pipeline

  kanalizacja kabli telefonicznych

256.

    cable manhole with cover

  studzienka kablowa z pokrywą

257.

    lamp post

  słup oświetleniowy

258.

    gas main

  rurociąg gazowy

259.

    water main

  rurociąg wody pitnej

260.

    drain

  studzienka ściekowa

261.

    drain pipe

  przewód odpływowy ściekowy

262.

    combined sewer

  kanał ściekowy

263.

    district heating main

  przewody sieci ciepłowniczej

264.

    underground tunnel

  tunel metra

265.

    REFUSE DISPOSAL

  wywóz śmieci

266.

    refuse collection vehicle

  śmieciarka

267.

    RIVER ENGINEERING

  regulacja rzeki

268.

    dike

  wał przeciwpowodziowy

269.

    drainage ditch

  rów odwadniający

270.

    drain (infiltration drain)

  rów boczny (odprowadzenie przesączającej się  

  wody)

271.

    berm

  ława ziemna

272.

    top of dike

  korona wału

273.

    flood bed

  koryto wielkiej wody

274.

    levee (embarkment)

  tama rzeczna, grobla

275.

    bank protection

  umocnienia brzegowe

276.

    riprap

  narzut kamienny

277.

    floating dredging machine (dredger), a multi-

    bucket ladder dredge

  pogłębiarka łańcuchowa wieloczerpakowa

278.

    bucket elevator chain

  łańcuch z czerpakami

279.

    dredging bucket

  czerpak

280.

    suction dredger (hydraulic dredger)

  pogłębiarka z pompą ssącą

281.

    centrifugal pump

  pompa odśrodkowa

282.

    back scouring valve

  wyrzutnia

283.

    suction pump

  pompa ssąca

284.

    UTILIZATION OF SOLAR ENERGY                      

  wykorzystanie energii słonecznej

285.

    solar (solar-heated) house

  budynek ogrzewany energia słoneczną

286.

    solar radiation

  promieniowanie słoneczne

287.

    collector

  kolektor słoneczny

288.

    heat reservoir

  zasobnik ciepła

289.

    heat pump

  pompa cieplna

290.

    WATERWAY AND HYDRAULIC  

    ENGINEERING

  budownictwo wodne

291.

    bollard

  pachoł

292.

    breakwater

  falochron

293.

    staircase of locks

  śluza komorowa

294.

    lock gate

  wrota śluzy

295.

    dam

  zapora

296.

    reservoir

  zalew, sztuczne jezioro

297.

    rolling dam (weir, a barrage)

  jaz walcowy, stopień wodny

298.

    sluice dam

  jaz z zasuwami płaskimi

299.

    sluice gate

  zasuwa

300.

    wing wall

  mur policzkowy