WBiA-angielski - Architektura i Wzornictwo

POLSKO-ANGIELSKI GLOSARIUSZ

Architektura i Wzornictwo

 

Studium  Języków Obcych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

 

1.         

elewacja

elevation

2.         

balkon

balcony

3.         

brama

Gate

4.         

sklepienie

vault

5.         

budownictwo mieszkalne

residential building

6.         

architektura sakralna

sacral (sacred) architecture

7.         

osiedle mieszkalne

housing estate / residential area

8.         

fortyfikacja

fortification

9.         

obiekt sportowy

sports facility

10.       

architektura sepulkralna

sepulchral architecture

11.       

rzut poziomy

horizontal projection

12.       

przekrój

section

13.       

detal architektoniczny

architectural detail

14.       

powierzchnia zabudowy

built-up area

15.       

powierzchnia działki

plot area

16.       

intensywność zabudowy

intensity

17.       

powierzchnia użytkowa

Sable area

18.       

kubatura

cubic capacity

19.       

podcienia

arcades

20.       

pierzeja

frontage

21.       

fasada

facade

22.       

gzyms

cornice

23.       

przekrój poprzeczny

cross-section

24.       

rzut poddasza

attic plan

25.       

kondygnacja

storey

26.       

inwentaryzacja

stocktaking

27.       

przebudowa

reconstruction

28.       

rozbudowa

expansion / development

29.       

nadbudowa

superstructure

30.       

dobudowa

expansion

31.       

stolarka

woodwork/ joinery / carpentry

32.       

urbanistyka

town-planning

33.       

ruralistyka

rural planning

34.       

szalunek

boarding, formwork

35.       

szacht

shaft (vertical service space)

36.       

przewód kominowy

flue

37.       

parapet

windowsill

38.       

strop

ceiling

39.       

kolumna

column

40.       

 ściana

wall

41.       

słup

pillar / post

42.       

schody

stairs

43.       

klatka schodowa

Staircase / stairwell

44.       

pochylnia (dla niepełnosprawnych)

ramp

45.       

śmietnik

Rubbish bin / garbage bin

46.       

instalacje (gazowa, wodnokanalizacyjna, elektryczna, przeciwpożarowa)

Installations / systems (gas, plumbing, wiring, fire precaution)

47.       

działka budowlana

plot

48.       

droga ewakuacyjna

evacuation route

49.       

winda (dźwig osobowy)

lift

50.       

wentylacja

ventilation

51.       

klimatyzacja

air conditioning

52.       

budynek jednorodzinny

single-family house

53.       

budynek wielorodzinny

apartment building, multi-family housing,

multiapartment building

54.       

budynek w zabudowie bliźniaczej

semi-detached house

55.       

budynek w zabudowie szeregowej

Terraced house

56.       

budynek wysokościowy (wieżowiec)

high-rise building

57.       

budynek użyteczności publicznej

Public building

58.       

pozwolenie na budowę

construction permit (building permit)

59.       

lokal mieszkalny/użytkowy

residential building /premises

60.       

powierzchnia biologicznie czynna

biologically active surface

61.       

szerokość w świetle (np. drzwi, okna)

clear span

62.       

grzejnik

heater / radiator

63.       

płytki ceramiczne

tiles

64.       

tynk

plaster

65.       

żeliwo

cast iron

66.       

krokiew

rafter

67.       

stal nierdzewna

stainless steel

68.       

miedź

copper

69.       

blacha ocynkowana

tinplate

70.       

deski

boards / planks

71.       

sklejka

plywood

72.       

kolumna

pillar

73.       

węgarek

reveal

74.       

stopień schodowy

step

75.       

spocznik

landing

76.       

szyb windowy

shaft

77.       

witraż

stained-glass window

78.       

Pokój, izba

chamber

79.       

kontekst

context

80.       

funkcja pomieszczenia

room function

81.       

ściana szczytowa

gable wall

82.       

kotłownia

boiler room

83.       

garderoba

wardrobe

84.       

przebieralnia

changing room

85.       

kabina (natryskowa)

shower cabin

86.       

jadalnia

dining room

87.       

piwnica

basement

88.       

przedsionek

porch

89.       

korytarz

corridor

90.       

rama

frame

91.       

boniowanie

bossage

92.       

szafa (ubraniowa)

wardrobe

93.       

ornament

ornament

94.       

nawierzchnia

surface

95.       

chodnik

pavement

96.       

dojazd

drive

97.       

dach płaski

flat roof

98.       

dach dwuspadowy

two-side roof/ ridge roof/ gable roof/ saddle roof/ span roof

99.       

sufit

ceiling

100.     

filar

pillar

101.     

attyka

attic

102.     

balustrada

railing

103.     

pochwyt

handrail

104.     

gotyk

gothic

105.     

ściana konstrukcyjna

load-bearing wall

106.     

ściana działowa

partition wall

107.     

okno połaciowe

skylight/velux

108.     

żaluzje

shutters

109.     

ściana osłonowa (elewacja szklana)

screen wall

110.     

katedra

cathedral

111.     

stadion

stadium

112.     

kominek

fireplace

113.     

kopuła

dome

114.     

oranżeria

hothouse / greenhouse

115.     

antresola

mezzanine

116.     

moduł konstrukcyjny

building block

117.     

pawilon

pavilion

118.     

aksonometria

axonometry

119.     

perspektywa

perspective

120.     

meble

furniture

121.     

siatka

nNet (współrzędnych: grid)

122.     

prostopadły

perpendicular

123.     

równoległy

 

parallel

124.     

poziomy

horizontal

125.     

pionowy

vertical

126.     

chrom

chrome

127.     

piaskowiec

sandstone

128.     

marmur

marble

129.     

granit

granite

130.     

łupek

roof tile

131.     

dachówka

slate

132.     

rynna

rainpipe

133.     

rura spustowa

drainpipe

134.     

kalenica

crest / ridge

135.     

dźwig (żuraw)

 

crane

136.     

próg

treshold

137.     

fundament

foundation

138.     

wymiarowanie

dimensioning

139.     

kota

benchmark

140.     

warstwa

layer

141.     

płyta gipsowo-kartonowa (g-k)

plasterboard

142.     

ogrodzenie

fence

143.     

szkło hartowane

chilled glass

144.     

szkło ognioodporne

fire-proof glass

145.     

szkło mleczne

milky glass

146.     

szyba

glass

147.     

projektowanie wnętrz

interior design

148.     

bryła (budynku)

block

149.     

kształt

shape

150.     

geometria

geometry

151.     

projekt koncepcyjny

conceptual design

152.     

projekt budowlany

construction design

153.     

projekt wykonawczy

detailed design

154.     

rezydencja

mansion

155.     

Apartament (jednostka mieszkalna)

accomodation unit

156.     

mieszkanie

flat

157.     

wizualizacja

visualization

158.     

zagospodarowanie

management

159.     

tereny rekreacyjne

recreational area

160.     

izolacja

insulation

161.     

wełna mineralna

mineral wool

162.     

styropian

styrofoam

163.     

zabudowa

buildings

164.     

obróbka

processing / treatment

165.     

kamień węgielny

foundation stone

166.     

kosztorys

estimate

167.     

rysunek

drawing

168.     

schemat

scheme

169.     

taras

terrace

170.     

konkurs

contest

171.     

grafika

graphic art. / graphics

172.     

remont

renovation

173.     

pomieszczenie gospodarcze

utility room

174.     

symetryczny

symmetrical

175.     

w budowie

in construction

176.     

planowanie przestrzenne

spatial planning

177.     

wypełnienie (szrafura)

fill

178.     

budynek pasywny

passive building

179.     

opis techniczny

technical reference

180.     

System ogrzewania

heating system

181.     

dachy zielone

green roofs

182.     

wyłaz dachowy

roof exit

183.     

świetlik dachowy

skylight

184.     

nieprzekraczalna linia zabudowy

build up line (that cannot be crossed)

 

185.     

obowiązująca linia zabudowy

buliding foundation (on the plot

186.     

plan miejscowy

local plan (for spatial development)

187.     

ogrzewanie podłogowe

floor heating

188.     

realizacja projektu

project completion

189.     

budowa

construction

190.     

przestrzeń

space

191.     

posadowienie budynku na działce

obligatory build up line

192.     

uprawnienia budowlane

building licence

193.     

ksiązka praktyk

training record

194.     

dziennik budowy

tite record book

195.     

nadzór autorski

author’s supervision

196.     

nadzór budowy

construction surveillance

197.     

kierownik budowy

construction manager

198.     

strategia rozwoju

development strategy

199.     

uzbrojenie terenu

territorial development

200.     

molo

pier

201.     

odwodnienie

drainage

202.     

zestawienie materiałowe

material specification

203.     

ściana z cegieł

brick wall

204.     

ściana z pustaków

hollow block wall

205.     

   most łukowy kamienny , most masywny

    tone arch bridge (a solid bridge) 

206.     

   łuk mostu

    arch  

207.     

  podpora mostu

    bridge strut  

208.     

  klucz sklepienia

    crown  

209.     

  most wiszący

    suspension bridge  

210.     

  wieszak

    suspender   (hanger)  

211.     

  pylon

    tower  

212.     

  przyczółek mostowy

    abutment  

213.     

   krawężnik

    kerb

214.     

   płyta krawężnikowa

    kerbstone

215.     

   nawierzchnia chodnika

    paving (pavement)

216.     

  ściek

    gutter

217.     

  przejście dla pieszych

    pedestrian crossing

218.     

  apsyda

    apse

219.     

  pinakiel

   pinnacle

220.     

fryz

 frieze

221.     

kaplica

chapel

222.     

empora

empora

223.     

   szkło z antyrefleksem

    non-glare glass

224.     

   ściana z pustaków

    hollow block wall

225.     

   rusztowanie

   scaffold  

226.     

tynk

plaster

227.     

  wykorzystanie energii słonecznej

 UTILIZATION OF SOLAR ENERGY                      

228.     

  budynek ogrzewany energia słoneczną

 solar (solar-heated) house

229.     

  promieniowanie słoneczne

 solar radiation

230.     

  kolektor słoneczny

 collector

231.     

  zasobnik ciepła

 heat reservoir

232.     

  pompa cieplna

 heat pump

233.     

ornamentować, dekorować, upiększać

embellish

234.     

sitodruk

screen printing

235.     

deseń

pattern

236.     

kolory przeciwstawne

complementary colours

237.     

cokół

socle

238.     

kalka techniczna

tracing paper

239.     

wzór użytkowy

utility design

240.     

prawa autorskie

copyright

241.     

litografia

litography

242.     

znak wodny

watermark

243.     

forma

mold

244.     

karton

cardboard

245.     

akwarela

watercolour

246.     

sztaluga

easel

247.     

analiza produktu

audit

248.     

efekt nieostrości w programach graficznych

fuzz

249.     

Zamglić, zamazywać

blur

250.

wyostrzanie

sharpening

251.

spawanie

welding

252.

blaknąć

fade

253.

 screw

śruba

254.

 picket, stake, hanger

 kołek

255.

 wire

 drut

256.

 nail

gwóźdź

257.

 clay

glina

258.

burza mózgów

brainstorm

259.

opis projektu

brief

260.

 

CAD computer aided design

261.

 

CAM computer aided manufacturing

262.

wzornictwo przemysłowe

industrial design

263.

projektowanie stron www

web design

264.

 znak artysty bądź drukarni

chop mark

265.

 logo firmy

corporate logo

266.

farba olejna

oil color

267.

 pędzel

brush

268.

 płótno

canvas

269.

 kaligrafia

calligraphy

270.

 tusz

ink

271.

 bakelit

bakelite

272.

kewlar

kevlar

273.

 plastik

plastic

274.

 polipropylen

polypropylene

275.

 poliuretan

polyurethanes

276.

 tytan

titanium

277.

 drewno

wood

278.

 aerodynamic styling

 aerodynamic  

279.

 antropomorficzny

anthropomorphic

280.

wzór użytkowy

utility design

281.

 wzór zdobniczy, ornament

ornamental design

282.

makieta, ew. szkic

maquette

283.

monochromatyczny

monochromatic

284.

offset

offset

285.

reprodukcja

reproduction

286.

serigrafia(technika druku sitowego)

serigraph 

287.

bionika

bionics

288.

winieta, obrazek

vignette 

289.

decor

wystrój

290.

edifice

gmach

291.

courtyard

dziedziniec

292.

beam

belka

293.

fresco

fresk

294.

Bell tower

dzwonnica

295.

grout

fuga

296.

colonnade

kolumnada

297.

gallery

krużganek

298.

Side aisle

Nawa boczna

299.

Central nave

Nawa główna

300.

coffer

kaseton