WIMIM - angielski

   ANGIELSKO - POLSKI GLOSARIUSZ  DLA STUDENTÓW

WYDZIAŁU INŻYNIERII  MECHANICZNEJ  I  MECHATRONIKI

 

        Studium Języków Obcych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

 

1.   abrade ścierać, szlifować, koronować drzewo
2.   abrasive machining obróbka ścierna
3.   absorber obróbka ścierna1. absorber, aparat absorpcyjny, 2. tłumik drgań, amortyzator
4.   abstractor analizator
5.   acceleration 1. przyspieszenie (tylko: wzrost prędkości, przyspieszenie dodatnie), 2. rozruch
6.   adjusting cotter klin regulujący
7.   adjusting knob gałka nastawcza
8.   adjusting ring pierścień nastawczy
9.   afterburner dopalacz
  airscrew śmigło
10.           alloy stop
11.           angle lever dźwignia kątowa
12.           annular pierścień
13.           antifriction przeciwcierny
14.           argonarc machine spawarka TIG (spawarka do spawania łukowego w osłonie argonu)
15.   argonarc welding spawanie TIG (spawanie metodą wolframową w osłonie argonu)
16.           autoadjusting brake hamulec samonastawny
17.           autobody sheet blacha karoseryjna
18.           back axle most tylny (w pojazdach)
19.           baler prasa do belowania
20.           band saw piła taśmowa, pilarka taśmowa, taśmówka
21.           barrel saw piła walcowa
22.           batchmeter dozownik
23.           beam 1.belka, 2. dźwigar
24.           bearing łożysko, panew,  tuleja łożyskowa
25.           beehive oven piec ulowy
26.           bender giętarka, zginak
27.           bevel 1. skos, 2. kątownik nastawny
28.           bias 1. ciąć skośnie, 2. skos,
29.           bias-ply tyre opona diagonalna
30.           big-end stopa korbowodu, łeb korbowodu
31.           bleed valve zawór upustów
32.           blowpipe palnik (spaw)
33.           boiler 1. kocioł, 2. parownik (chłodn.)
34.           bolt 1. śruba, sworzeń, 2. zasuwa, rygiel
35.           brake drum bęben hamulcowy
36.           brassing mosiądzowanie
37.           breeching czopuch żelazny (w kotłach)
38.           bucket walve zawór tłokowy w pompie
39.           buffed finish wykończenie polerowaniem
40.           bundling machine zawijarka
41.           cab kabina, przedział maszynisty, budka
42.           cabling okablowanie
43.           calfdozer mała spycharka
44.           caliduct przewód grzejny w budynku
45.           cam engine silnik tłokowy bezkorbowy
46.           centrifuging odwirowanie, wirowanie
47.           charger urządzenie załadowcze
48.           chassis 1. podwozie (mot.), 2. podstawa montażowa (elektr.)
49.           choke 1. przepustnica, 2. przewężenie przewodu
50.           chucker tokarka uchwytowa
51.           clamp zacisk, docisk
52.           cock 1. kurek, zawór kurkowy(hutn.)
53.           compressor sprężarka
54.           contI - casting odlewanie ciągłe
55.           convection-type furnance piec konwekcyjny, piec przewiewowy
56.           cooling chłodzenie
57.           crimper szczypce do obciskania
58.           dar - bit świder udarowy
59.           dashboard tablica rozdzielcza
60.           decelerate zwalniać, zmniejszać prędkość
61.           declutch wyłączać sprzęgło, wysprzęgać
62.           delivery head wysokość podnoszenia (pompy)
63.           demesh wyzębiać (koło zębate)
64.           depot 1. zajezdnia, lokomotywownia, 2. skład, składnica
65.           destressing odprężanie
66.           device przyrząd, urządzenie
67.           differential motion mechanizm różnicowy
68.           differential motion mechanizm różnicowy
69.           drum 1. walczak, 2. bęben
70.           eductor pompa strumieniowa parowa
71.           efficiency 1. sprawność, 2. wydajność
72.           effluent 1. ścieki, 2. wyciek, odciek
73.           efflux 1. ścieki, 2. wyciek, odciek
74.           eject wyrzucać, odrzucać, wypychać
75.           electroslag furnace piec elektrożużllowy
76.           endurance  wytrzymałość
77.           engage 1. zaczepić, zaprzęgać, włączyć sprzęgło
78.           engine 1. silnik cieplny, 2. maszyna, 3. lokomotywa
79.           engine-speed indicator obrotomierz silnikowy
80.           enriched fuel paliwo wzbogacone
81.           evacuator pompa próżniowa
82.           evaporator 1. parownik, 2. wyparka
83.           exhale wydzielać gazy
84.           eyebolt śruba oczkowa
85.           fabric bearing łożysko tekstolitowe
86.           facer nóż czołowy (do toczenia poprzeczne)
87.           fastening thread gwint złączny
88.           featheredge file pilnik mieczowy
89.           fine mechanics mechanika precyzyjna
90.           fission 1. rozszczepianie; 2. rozrywanie
91.           fission chain łańcuch produktów rozszczepienia
92.           flame hardening hartowanie płomieniowe
93.           flap valve zawór klapowy, klapa
94.           flue 1. kanał spalinowy, kanał dymowy
95.           forcing fan wentylator tłoczący
96.           fore-vacuum pump pompa próżni wstępnej
97.           founding odlewanie, odlewnictwo
98.           four-wheel drive napęd na cztery koła
99.           friction tarcie
100.        fume 1. dym, 2. opary, wyziewy
101.        fur 1. osad, 2. kamień kotłowy
102.        furnacing prażenie w piecu
103.        gallows frame wieża szybowa
104.        galvanic cell ogniwo galwaniczne
105.        galvanic corrosion korozja elektrochemiczna
106.        gang driller wiertarka wielowrzecionowa
107.        gauge 1. przyrząd pomiarowy
108.        gear 1. koło zębate, przekładnia zębata
109.        gear miller frezarka do kół zębatych
110.        gearless bezprzekładniowy
111.        gilled pipe rura żebrowa
112.        goggle valve zasuwa okularowa
113.        grille krata, okratowanie
114.        grind iff zeszlifować
115.        hack-saw piłka do metalu
116.        handshield tarcza spawalnicza
117.        harden 1. hartować, utwardzać; 2. twardnieć
118.        hardened steel stal hartowana
119.        hardening 1. utwardzanie, hartowanie
120.        heaped capacity pojemność nasypowa zbiornika
121.        heat exchange wymiana ciepła
122.        heat exchanger wymiennik ciepła
123.        heat flow przepływ ciepła
124.        heat flux strumień cieplny
125.        heat-hardening termoutwardzalny
126.        heating wall ściana grzewcza
127.        helical gear śrubowe koło zębate
128.        horsepower koń mechaniczny (KM). 1 KM = 0.74569 kW
129.        HP koń mechaniczny (KM). 1 KM = 0.74569 kW
130.        hydropress prasa hydrauliczna
131.        ignite zapalać (się)
132.        immerse zanurzać
133.        impart motion nadawać ruch
134.        impulse turbine turbina akcyjna
135.        indicator 1. wskaźnik (chem, metrol.), 2. czujnik
136.        inflation valve zawór powietrzny dętki
137.        infusible trudno topliwy
138.        inject wstrzykiwać, wtryskiwać
139.        inlet wlot, otwór wlotowy
140.        insulant materiał izolacyjny
141.        insulate izolować
142.        interfusion przetopienie (spaw.)
143.        interspace szczelina, odstęp, przerwa
144.        ironworks huta stali
145.        jackhammer wiertarka udarowa pneumatyczna
146.        jackscrew podstawka śrubowa, dźwignik śrubowy
147.        joule dżul (jedn.)
148.        keyseat rowek klinowy; ~clamp zacisk klinowy
149.        kit zestaw, komplet
150.        kneader ugniatarka, zagniatarka
151.        lag screw śruba do drewna
152.        lattens blacha cienka walcowana na gorąco
153.        laygear koło zębate na wale pośrednim
154.        leverage przełożenie dźwigni
155.        load-and-carry equipment sprzęt transportowy do robót ziemnych
156.        lubricate smarować; oleić
157.        Mach number liczba Macha
158.        magnetomotive force siła magnetomotoryczna
159.        malperformance wadliwe działanie
160.        manifold przewód rurowy rozgałęziony
161.        mazout mazut
162.        mechanize mechanizować
163.        mileage droga przebyta (w milach)
164.        mill 1. młyn, młynek, 2. zakład przemysłowy, 3. walcownia
165.        miller frezarka
166.        mounting 1. zawieszenie, mocowanie; 2. montaż
167.        multi-run weld spoina wielowarstwowa
168.        multi-stage pump pompa wielostopniowa
169.        multi-tool lathe tokarka wielonożowa
170.        multiaxial wieloosiowy
171.        multicore cable  kanał wielożyłowy
172.        nail

 gwóźdź

173.        new alloy  stop pierwotny
174.        nibbler nożyce wibracyjne do blachy
175.        nick nacinać
176.        non-caking niespiekąjący się
177.        non-rusting

 nierdzewny

178.        oblique ukośny
179.        oblong podłużny
180.        obturate zamykać, uszczelniać (np. zawór)
181.        off-centre mimośrodowy
182.        off-gas gaz odlotowy
183.        oil-cooled chłodzony olejem
184.        oiliness smarowność, smarność (smaru)
185.        oilproof olejoodporny
186.        oligoconstituent pierwiastek śladowy (w stopie)
187.        on-stream control sterowanie współbieżne
188.        out-cut miling frezowanie przeciwbieżne
189.        outflow wypływ
190.        overlapping welding spawanie na zakładkę
191.        overtension przepięcie
192.        oxidant utleniacz, środek utleniający
193.        oxycutting

 cięcie tlenowe

194.        pancake 1. ~ engine płaski silnik gwiazdowy, 2. ~inductor wzbudnik płaski
195.        paternoster dźwig okrężny
196.        percussion uderzenie
197.        perfect combustion spalanie całkowite
198.        pickled sheet blacha trawiona
199.        piston

 tłok 

200.        pitting

 wżery korozyjne

201.        pivotal joint połączenie przegubowe
202.        play luz
203.        pliability giętkość
204.        porosity porowatość
205.        positioner obrotnik spawalniczy
206.        powertight

 dokręcony mechanicznie

207.        preload

 obciążenie wstępne

208.        premature ignition przedwczesny zapłon
209.        prepressing tłoczenie wstępne
210.        prize

 przełożenie siłowe maszyny

211.        probe

 sonda, próbnik

212.        pummel  ubijak
213.        pump

 pompa

214.        rarefaction rozrzedzenie
215.        re-grid

 przeszlifować

216.        readiness

 stan gotowości

217.        recasting

 przetapianie

218.        recondition odnawiać, przywracać do stanu użyteczności
219.        recuperative heat exchanger rekuperacyjny wymiennik ciepła
220.        reference fuel paliwo o standardowym składzie(np. do badań własności detonacyjnych itp.)
221.        reflection coefficient współczynnik odbicia
222.        refractories materiały ogniotrwałe
223.        refrigerate chłodzić
224.        reheat

 ponowne nagrzewanie

225.        reignition ponowne zapalenie, ponowny zapłon
226.        release valve zawór spustowy
227.        relief port otwór spustowy
228.        relief valve zawór nadmiarowy
229.        revolution obrót; ~counter tachometr, obrotomierz
230.        riveter nitownica; niciarka; prasa nitownicza; młotek nitowniczy
231.        rotodynamic compressor sprężarka wirowa
232.        rugged odporny, niewrażliwy (mechanicznie); ~conditions trudne warunki eksploatacji
233.        ruggedized wstrząsoodporny
234.        rustless nierdzewny
235.        saber saw przenośna piła ręczna z napędem elektrycznym
236.        sand-bobbing polerowanie proszkiem ściernym
237.        sand-paper papier ścierny piaskowy
238.        sandpaper wygładzać papierem ściernym
239.        saw piła
240.        semi-axis półoś
241.        semi-batch półporcja
242.        semi-rigid półsztywny
243.        servovalve wzmacniacz elektrohydrauliczny, serwozawór
244.        shakeproof wstrząsoodporny; ~washer podkładka przeciwdrganiowa
245.        sinterability spiekalność
246.        sizer walcarka kalibrująca do rur
247.        skive ściernica diamentowa
248.        smear smarować, mazać
249.        smithing kucie ręczne
250.        socket gniazdo
251.        solder 1. lutować, 2. lutowie; ~flux topnik do lutowania miękkiego
252.        stitcher zszywarka
253.        stud-bolt

 śruba dwustronna

254.        subassembly  podzespół
255.        superheating przegrzanie, przegrzewanie
256.        supertension przepięcie
257.        switch 1. wyłącznik, przełącznik, 2. wyłączać, przełączać
258.        terme termoelement
259.        threader gwintownica
260.        throttling coefficient

 współczynnik dławienia

261.        throughput 1. przerób (materiału), 2. wydajność produkcyjna
262.        tip 1. końcówka, zakończenie, 2. przechylać, wywracać, 3. nakładać końcówkę, zakańczać
263.        titration miareczkowanie
264.        tongs kleszcze, szczypce
265.        tool narzędzie
266.        tool alloy stop narzędziowy
267.        toolhead głowica nożowa
268.        torrefaction prażenie
269.        track rozstaw kół pojazdu
270.        tranquil arc łuk spokojny (spaw.)
271.        trier próbnik, zgłębnik
272.        trihedral trójścienny
273.        trip

1.    wyłącznik samoczynny,

2. wyzwalacz, 3. wyłączać się    

samoczynnie, 4. wyzwalać,   zwalniać

274.        trolley 1. wózek, 2. odbierak prądu drążkowy
275.        turbine turbina
276.        urbocompressor turbosprężarka
277.        turning gear obracarka
278.        unalloyed steel stal bezstopowa, stal węglowa
279.        unbolt odkręcać śrubę
280.        unsolder odlutować, rozlutować
281.        warranty gwarancja
282.        wearing out wyrabianie się trących części (masz.)
283.        weld

 1. spawać; zgrzewać; 2. spoina;

zgrzeina

284.        weldability spawalność, zgrzewalność
285.        weldable spawalny, zgrzewalny
286.        weldment złącze spawane; konstrukcja spawana
287.        wire drut
288.        wobble

 bicie osiowe, bicie wzdłużne (masz.); trzepotanie,  

 chybotanie  (kół pojazdu)

289.        woodpecker welding spawanie (lub zgrzewanie) wieloimpulsowe
290.        wormshaft wał ślimakowy
291.        zee bar zetownik
292.        V-belt pas klinowy; ~pulley koło pasowe klinowe
293.        valve

 zawór

294.        varmeter waromierz, miernik mocy biernej
295.        vice imadło
296.        vortex wir
297.        X frame rama ze wzmocnieniem krzyżowym
298.        Y bend trójnik łukowy (rurowy)
299.   quench

 oziębianie, szybkie chłodzenie;

hartowanie