WIMIM - niemiecki

NIEMIECKO – POLSKI KORPUS LEKSYKALNY

DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI

Studiu Języków Obcych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

1.  

abgeben 

oddawać, wydawać, wydzielać   /np.  ciepło/

2.  

abkühlen

ochładzać, wychładzać, oziębiać, stygnąć

3.  

Abkühlung (f)

chłodzenie, ochładzanie, oziębianie, stygnięcie

4.  

ableiten

odprowadzać /np. ciepło/, wyprowadzać /np. wzór/

5.  

Abnutzung (f)

zużycie,  ścieranie

6.  

anschließen

przyłączyć, dołączyć, włączyć, dodać; przylegać

7.  

anschneiden

napocząć, naciąć, poruszyć /np. problem/

8.  

Anzeigegerät (n)

wskaźnik, przyrząd wskazujący

9.  

aufspeichern

magazynować, akumulować, gromadzić

10.  

Beanspruchung (f)

naprężanie, obciążenie /np.rozciągania/

11.  

bearbeiten

poddawać obróbce, obrabiać opracowywać

12.  

belastbar

obciążalny, obciążany

13.  

Benutzung (f)

wykorzystanie,wyzyskanie

14.  

Bestandteil (m)

część składowa

15.  

Dampf(m)

para,   opary

16.  

Brennstoff (m)

paliwo, materiał opałowy

17.  

druckdicht

szczelny, nieporowaty /np.odlew/

18.  

dicht

szczelny, gęsty, ścisły, zwarty, zbity

19.  

Dauerbelastung (f)

obciążenie stałe, obciążenie trwałe, obciążenie statyczne

20.  

Dauerbetrieb (m)

ruch ciągły, praca ciągła

21.  

entstehen

powstać

22.  

entweichen

ulatniać się, uchodzić

23.  

erfolgen

następować

24.  

erforderlich

potrzebny, konieczny, wymagany

25.  

Erhitzen (n)

nagrzewanie, podgrzewanie

26.  

erreichen

osiągać

27.  

Erschmelzung (f)

wytop, wytapianie

28.  

Erstarren (n)

krzepnięcie

29.  

Erweichungspunkt (m)

temperatura mięknięcia

30.  

Erz (n)

ruda, kruszec

31.  

Essigsäure (f)

kwas octowy

32.  

Fallhammer (m)

młot spadowy

33.  

Fassungsvermögen (n)

pojemność

34.  

fein

drobny

35.  

feinkörnig

drobnoziarnisty

36.  

Fertigerzeugnis (n)

wyrób gotowy

37.  

Fertigwalzwerk (n)

walcarka wyrobów gotowych

38.  

fest

stały

39.  

Festigkeit (f)

wytrzymałość

40.  

feuerfest

ogniotrwały, ognioodporny

41.  

Feuerfestausmauerung (f)

wymurówka ogniotrwała

42.  

Flugzeugbau (m)

budowa samolotów

43.  

flüssig

płynny

44.  

Formstahlwalzwerk (n)

walcarka kształtowników (bruzdowa)

45.  

Formstück (n)

kształtka

46.  

Freiformschmieden (n)

kucie swobodne

47.  

Frischen (n)

świerzenie

48.  

Füllung (f)

wsad

49.  

gasdicht

gazoszczelny

50.  

gasdurchlässig

przepuszczający gazy

51.  

Gasreinigung (f)

oczyszczanie gazu

52.  

Gasturbine (f)

turbina gazowa

53.  

Gebläse (n)

dmuchawa

54.  

Gebläseschachtofen (m)

piec szybowy z dmuchem

55.  

Gebläsewind (m)

dmuch

56.  

Gefäß (n)

naczynie

57.  

Gefüge (n)

struktura

58.  

Gegenschlaghammer (m)

młot przeciwbieżny

59.  

Gehalt (m)

zawartość

60.  

Gelenkspindel (f)

łącznik przegubowy

61.  

geschält

łuszczony

62.  

geschliffen

szlifowany

63.  

Gesenk (n)

matryca

64.  

Gesenkpressen (n)

kucie matrycowe na prasach

65.  

Gesenkschmieden (n)

kucie matrycowe na młotach

66.  

Gesetz (n)

reguła, zasada, prawidło

67.  

Gespann (n)

zestaw

68.  

Gewähr (f)

gwarancja

69.  

Gewinnung (f)

uzyskiwanie

70.  

gezogen

ciągniony

71.  

Gicht (f)

gardziel

72.  

Gichtgas (n)

gaz wielkopiecowy, gardzielowy, żeliwiakowy

73.  

gichtgasbeheizt

ogrzewany gazem gardzielowym

74.  

Gießbarkeit (f)

lejność

75.  

Giessen (n)

odlewanie syfonowe

76.  

Gießereiroheisen (n)

surówka odlewnicza

77.  

Gießkessel (m)

kadź odlewnicza

78.  

Gitteraufbau (m)

sruktura sieciowa (krystaliczna)

79.  

Gittermauerwerk (n)

kratownica

80.  

Glanz (m)

połysk

81.  

gleichmäßig

jednorodny

82.  

Glockenverschluss (m)

zamknięcie dzwonowe

83.  

Glühlampe (f)

żarówka

84.  

Glühung (f)

wyżarzanie

85.  

Grad (m)

stopień

86.  

Grat (m)

wypływka

87.  

Gravur (f)

wykrój (matrycy)

88.  

Grundstoff (m)

materiał podstawowy

89.  

Gussbruch (m)

złom żeliwny

90.  

Gusseisen (n)

żeliwo

91.  

gusseisern

żeliwny

92.  

Güte (f)

jakość

93.  

Güteanforderung (f)

wymaganie jakościowe

94.  

Halberzeugnis (n)

półwyrób, półfabrykat

95.  

Haltbarkeit (f)

trwałość, wytrzymałość

96.  

Hammer (m)

młot

97.  

Haspel (f)

rozwijarka

98.  

herabsetzen

obniżać

99.  

herausheben

wyodrębnić, wydzielić

100.  

Hubbalkenofen (m)

piec pokroczny

101.  

Kaliberwalze (f)

walec bruzdowy

102.  

Kalk (m)

wapno

103.  

Kalkstein (m)

kamień wapienny

104.  

Kaltblasen (n)

zimny dmuch

105.  

Kaltformgebung (f)

obróbka plastyczna na zimno

106.  

Kaltwind (m)

zimny dmuch

107.  

Kaltziehen (n)

ciągnienie na zimno

108.  

Kalziumoxyd (n)

tlenek wapnia

109.  

Kammwalze (f)

walec zębaty

110.  

Karborund (n)

karborund, węglik krzemu

111.  

Kegelöffnung (f)

otwór stożkowy

112.  

Kegelstumpf (m)

stożek ścięty

113.  

Kennzeichen (n)

oznaka, cecha

114.  

Kettenzeihbank (f)

ciągarka łańcuchowa

115.  

Kohlensack (m)

przestron

116.  

Kohlenstoff (m)

węgiel

117.  

Kokille (f)

wlewnica, kokila

118.  

Kondensator (m)

kondensator, skraplacz

119.  

kontinuierlich

ciągle, nieprzerwanie

120.  

Kornpartikel (f)

ziarno

121.  

korrosionsbeständig

odporny na korozję

122.  

kristallin

krystaliczny

123.  

Kristallisationsgeschwindigkeit (f)

szybkość krystalizacji

124.  

krümlig

kruchliwy, zgrudkowany

125.  

kühlen

chłodzić

126.  

Kühlung (f)

chłodzenie

127.  

Kupfer (n)

miedź

128.  

Kupferchlorid (n)

siarczek miedzi

129.  

Kupferkarbonat (n)

węglan miedzi

130.  

Kupfersulfat (n)

siarczan miedzi

131.  

Kupplung (f)

sprzęgło

132.  

Legierbarkeit (f)

zdolność stopotwórcza

133.  

Legierung (f)

stop

134.  

Legierungsstahl (m)

stal stopowa

135.  

Legierungszusatz (m)

dodatek stopowy

136.  

Leistung (f)

wydajność

137.  

Leitfähigkeit (f)

przewodność

138.  

Lichtbogen (m)

łuk elektryczny

139.  

Lichtbogenofen (m)

piec łukowy elektryczny

140.  

locker

sypki, miałki

141.  

Lötbarkeit (f)

lutowność

142.  

Luft (f)

powietrze

143.  

Luftvorwärmer (m)

nagrzewnica

144.  

Mantel (m)

płaszcz

145.  

Maßabweichung (f)

odchyłka wymiarowa

146.  

Massenfertigung (f)

produkcja masowa

147.  

Maßgenauigkeit (f)

dokładność wymiarowa

148.  

Maßungenauigkeit (f)

niedokładność wymiarowa

149.  

Messing (n)

mosiądz

150.  

Metallbad (n)

kąpiel metalowa

151.  

Metallspiegel (m)

poziom metalu

152.  

Metallstreifen (m)

pasmo walcowe

153.  

Metalltröpfchenschauer (m)

mgła metalowa

154.  

Mindestgehalt (m)

minimalna zawartość

155.  

Motor (m)

silnik

156.  

nachträglich

dodatkowo

157.  

Nassgasreinigung (f)

mokre oczyszczanie gazu

158.  

Nennmaß(n)

wymiar nominalny

159.  

Oberfläche (f)

powierzchnia

160.  

Oberflächenbeschaffenheit (f)

jakość powierzchni

161.  

Obergesenk (n)

górna matryca

162.  

Ofendeckel (m)

sklepienie pieca

163.  

Ofeninnere (n)

wnętrze pieca

164.  

Ofenraum (m)

wnętrze pieca

165.  

Pfanne (f)

kadź

166.  

Pressen (n)

kucie na prasach, prasowanie

167.  

Probekörper (m)

próbka

168.  

Profil (n)

kształtownik

169.  

Pumpe (f)

pompa

170.  

Quarz (m)

kwarc

171.  

Quecksilber (n)

rtęć

172.  

Querschnitt (m)

przekrój

173.  

Raumtemperatur (f)

temperatura otoczenia

174.  

rechteckig

prostokątny

175.  

Reinheitsgrad (m)

stopień czystości

176.  

Rille (f)

bruzda

177.  

Rinne (f)

rynna, koryto

178.  

Roheisen (n)

surówka

179.  

Rohling (m)

półwyrób

180.  

Rohr (n)

rura

181.  

Rollgang (m)

samotok

182.  

Rostboden (m)

ruszt

183.  

Röstung (f)

prażenie

184.  

Rotguss (m)

spiż, brąz cynowo-cynkowy

185.  

Rotor (m)

wirnik, rotor

186.  

Sammelgefäß (n)

zbiornik

187.  

sauer

kwaśny

188.  

Sauerstoff (m)

tlen

189.  

Sauerstofflanze (f)

lanca tlenowa

190.  

saugen

ssać, zasysać

191.  

Saugzuggebläse (n)

ssawa

192.  

Schacht (m)

szyb

193.  

schichtenweise

warstwami

194.  

schlagartig

udarowy

195.  

Schmelze (f)

wytop, płynny metal

196.  

Schmelzen (n)

topnienie

197.  

Schmelzmittel (n)

topnik

198.  

Schmelzpunkt (m)

temperatura topnienia

199.  

Schmieden (n)

kucie

200.  

Schmierleitung (f)

przewód smarownicy

201.  

Schrott (m)

złom

202.  

Schutzschicht (f)

warstwa ochronna, powłoka chronna

203.  

schweißbar

spawalny

204.  

senkrecht

pionowo

205.  

sieben

przesiewać

206.  

Silber (n)

srebro

207.  

Silikat (n)

krzemian

208.  

sinken

obniżać się, spadać

209.  

Sinterkuchen (m)

spiek

210.  

Sintermischung (f)

mieszanka spiekalnicza

211.  

Sintern (n)

spiekanie

212.  

Sinterschicht (f)

warstwa spiekalnicza

213.  

Sinterung (f)

spiekanie

214.  

Sinterverfahren (n)

proces spiekania

215.  

Spannzange (f)

szczęka mocująca

216.  

Spindelpresse (f)

prasa śrubowa

217.  

Stab (m)

pręt

218.  

Stahl (m)

stal

219.  

Stahlerzeugung (f)

wytwarzanie, produkcja stali

220.  

Stahlschrott (m)

złom stalowy

221.  

Stahltraggerüst (n)

stalowa konstrukcja nośna

222.  

Stange (m)

drążek

223.  

Stein (m)

wyrób (ogniotrwały), kształtka

224.  

Steuerungsmöglichkeit (f)

sterowalność, możliwość sterowania

225.  

Stich (m)

przepust

226.  

Stichloch (n)

otwór spustowy surówki

227.  

strecken

wydłużać, rozciągać

228.  

Stützwalze (f)

walec oporowy

229.  

Tiefofen (m)

piec wgłębny

230.  

Tonerde (f)

tlenek glinu

231.  

Trommelziehbank (f)

ciągarka bębnowa

232.  

umformen

kształtować, przerabiać

233.  

umkehren

nawracać

234.  

Umkehrstation (f)

prowadnica zwrotna

235.  

Umschmelzen (n)

przetapianie

236.  

Umwandlung (f)

przetwarzanie, przerabianie

237.  

unerwünscht

niezamierzony

238.  

Unterkühlung (f)

przechłodzenie

239.  

Vakuum (n)

próznia

240.  

Verarbeitkeit (f)

własność przeróbcza

241.  

Verbrauch (m)

zużycie

242.  

Verbrennung (f)

spalanie

243.  

Verbrennungsgase (pl)

spaliny

244.  

Verbrennungsluft (f)

powietrze do spalania, dmuch wielkopiecowy

245.  

Verbrennungsmotor (m)

silnik spalinowy

246.  

Verfahren (n)

proces

247.  

Verfestigung (f)

umocnienie, wzmocnienie

248.  

vergießen

rozlewać

249.  

Verlust (m)

ubytek, strata

250.  

Vermeidung (f)

uniknięcie

251.  

vermengen

zmieszać

252.  

verschiedenartig

różny, różnorodny

253.  

verschmelzen

stapiać się

254.  

versehen

wyposazyć, zaopatrzyć

255.  

versprühen

rozpylać

256.  

verstellbar

nastawny

257.  

vertikal

pionowo, prostopadle

258.  

verunreinigt

zanieczyszczony

259.  

Verunreinigung (f)

zanieczyszczenie

260.  

Voraussetzung (f)

warunek

261.  

Vorgang (m)

proces

262.  

vorwalzen

walcowac wstępnie

263.  

waagerecht

poziomo

264.  

Walzen (n)

walcowanie

265.  

Walzgut (n)

wyrób walcowany

266.  

Walzstrasse (f)

zespół walcowniczy

267.  

Walzwerkanlage (f)

urządzenie walcownicze

268.  

Warmblasen (n)

gorący dmuch

269.  

Wärmeaustauscher (m)

wymiennik ciepła

270.  

Warmwalzen (n)

walcowanie na gorąco

271.  

wassergekühlt

chłodzony wodą

272.  

wegstanzen

wykroic, okroić

273.  

Werkstoff (m)

materiał, tworzywo

274.  

Werkzeugstahl (m)

stal narzędziowa

275.  

Wichte (f)

ciężar właściwy

276.  

willkürlich

dowolnie, przypadkowo

277.  

Winddüse (f)

dysza powietrzna

278.  

Winderhitzer (m)

nagrzewnica

279.  

Wirken (n)

działanie

280.  

Wirkungsweise (f)

sposób działania

281.  

Würfel

szescian

282.  

Zähigkeit (f)

ciągliwość, wiązkość

283.  

Zahnradgetriebe (n)

przekładnia zębata

284.  

Zange (f)

szczęka

285.  

zerkleinern

rozdrobnić, rozkruszyć

286.  

Ziehdüse (f)

ciągadło

287.  

Ziehen (n)

ciągnienie

288.  

Ziehgrad (m)

współczynnik wydłużenia

289.  

Ziehtrommel (f)

bęben ciągarki

290.  

Zinkschachtofen (m)

piec szybowy do wytopu cynku

291.  

Zirkonium (n)

cyrkon

292.  

Zuführung (f)

doprowadzenie

293.  

Zugfestigkeit (f)

wytrzymałośc na rozciąganie

294.  

Zündeinrichtung (f)

urządzenie zapłonowe, piec zapłonowy

295.  

Zündung (f)

zapłon, zapalenie

296.  

zusammenbacken

spiekać się

297.  

Zusammensetzung (f)

skład

298.  

Zusatz (m)

dodatek, domieszka

299.  

Zuschlag (m)

 dodatek, domieszka

300.  

Zuschlagstoff (m)

dodatek, domieszka