WTIICH - niemiecki

NIEMIECKO – POLSKI KORPUS LEKSYKALNY

DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

 

        Studium Języków Obcych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

 

1.

 Abfälle die (Pl.)

odpady

2.

 Abfallverwertung die

wykorzystywanie odpadów

3.

 Abgase die (Pl.)

spaliny

4.

 absorbieren

pochłaniać, absorbować

5.

 Abwasser das

ścieki

6.

 Aggregatzustand der

stan skupienia

7.

 alkalisch

alkaliczny

8.

 Alkaloid das

alkaloid

9.

 Alkohol der

alkohol

10.

 Aminosäure die

aminokwas, kwas aminokarboksylowy

11.

 Ammoniak das

amoniak

12.

 amorph

bezpostaciowy

13.

 anorganische Chemie

chemia nieorganiczna

14.

 anreichern

wzbogacać

15.

 Anreicherungstechnik die

technika wzbogacania

16.

 Asbestfaser die

włókno azbestowe

17.

 Äther der

eter

18.

 Äthanol das

etanol

19.

 Atombindung die

wiązanie atomowe

20.

 Atomgewicht das

ciężar atomowy, masa atomowa

21.

 Atomkern der

jądro atomu

22.

 Atomzahl die

liczba atomowa

23.

 auflösen

rozpuszczać

24.

 Ausdehnung die

rozszerzenie, rozciągnięcie

25.

 Ausfällung die

wytrącanie się

26.

 Aziditätsgrad der

stopień kwasowości

27.

 Base die

zasada

28.

 basisch

zasadowy

29.

 Beobachtung die

spostrzeżenie, obserwacja

30.

 Bestrahlung die

napromieniowanie

31.

 Biogas das

biogaz

32.

 Biokraftstoff der

biopaliwo

33.

 Blei das

ołów

34.

 Bleichmittel das

wybielacz

35.

 Bodenvergiftung die

zatrucie gruntu

36.

 Bodenversäuerung die

zakwaszenie gruntu

37.

 Brennbarkeit die

palność

38.

 Brennstoff der

paliwo

39.

 Calcium das

wapno

40.

 Chemiefaser die

włókno sztuczne

41.

 chemische Bindung

wiązanie chemiczne

42.

 chemische Eigenschaften (Pl.)

właściwości chemiczne

43.

 chemisches Element

pierwiastek chemiczny

44.

 chemische Formel

wzór chemiczny

45.

 chemische Gleichung

równanie chemiczne

46.

 chemische Verbindung

związek chemiczny

47.

 chemisches Verfahren

proces chemiczny

48.

 chemische Verunreinigungen (Pl.)

zanieczyszczenia chemiczne

49.

 chemischer Vorgang

proces chemiczny, reakcja chemiczna

50.

 chemische Zersetzung

rozkład chemiczny

51.

 chemische Zusammensetzung

skład chemiczny

52.

 Chlorid das

chlorek

53.

 Chlorwasserstoff der

chlorowodór

54.

 Dampf der

para

55.

 Deponie die

składowisko, wysypisko śmieci

56.

 destillieren

destylować

57.

 Destillierkolben der

kolba destylacyjna

58.

 Dichte die

gęstość

59.

 Dioxid das

dwutlenek

60.

 Druck der

ciśnienie

61.

 Edelgas das

gaz szlachetny

62.

 Eisen das

żelazo

63.

 Eisenerz das

ruda żelaza

64.

 Elastizität die

elastyczność, sprężystość

65.

 Element das

pierwiastek chemiczny

66.

 Elektrode die

elektroda

67.

 Elektrolyse die

elektroliza

68.

 Elektron das

elektron

69.

 Elektronenabgabe die

oddanie elektronów

70.

 Elektronenanordnung die

konfiguracja elektronów

71.

 Elektronenaufnahme die

przyjęcie elektronów

72.

 Elektronenhülle die

powłoka, warstwa elektronów

73.

 Entfettung die

odtłuszczanie

74.

 Entgasung die

odgazowanie

75.

 Entkalkung die

odwapnianie

76.

 Erdgas das

gaz ziemny

77.

 Erdöl das

ropa naftowa

78.

 erwärmen

podgrzać, ogrzać

79.

 explosiv

wybuchowy

80.

 Explosionsgas das

gaz wybuchowy

81.

 Farbstoff der

barwnik

82.

 Faser die

włókno

83.

 fester Körper

ciało stałe

84.

 fettarm

ubogi w tłuszcz

85.

 Fetthärtung die

utwardzanie tłuszczów

86.

 Fettsäure die

kwas tłuszczowy

87.

 Feuer das

ogień

88.

 filtrieren

filtrować

89.

 Flamme die

płomień

90.

 flüssig

ciekły, płynny

91.

 Flüssigkeit die

ciecz

92.

 Forschung die

badanie

93.

 Forschungslabor das

laboratorium badawcze

94.

 galvanisches Element

ogniwo galwaniczne

95.

 Gärung die

fermentacja

96.

 gasförmig

gazowy, lotny

97.

 Gasgemisch das

mieszanina gazów

98.

 Gasverflüssigung die

skroplenie gazów

99.

Gaswerk das

gazownia

100.

 Gemisch das

mieszanina

101.

 Geruch der

zapach, woń

102.

 geruchlos

bez zapachu, bezwonny

103.

 gesättigt

nasycony

104.

 gesättigte Verbindung

związek nasycony

105.

 Geschmack der

smak

106.

 Gift die

trucizna

107.

 giftig

trujący

108.

 Gleichgewicht das

równowaga

109.

 Gold das

złoto

110.

 Gusseisen das

żeliwo

111.

 hart

twardy

112.

 Härte die

twardość

113.

 heterogen

niejednorodny

114.

 homogen

jednorodny

115.

 hydrieren

uwodorniać

116.

 Hydrolyse die

hydroliza

117.

 Hydrosulfat das

wodorosiarczan

118.

 Hydrosulfid das

wodorosiarczek

119.

 Ion das

jon

120.

 Jod das

jod

121.

 Isomer das

izomer

122.

 Isotop das

izotop

123.

 Kalium das

potas

124.

 Kalk der

wapno

125.

 Kalkhydrat das

wodzian wapnia

126.

 Katalysator der

katalizator

127.

 Kernspaltung die

rozszczepienie jądra atomu

128.

 Kette die

łańcuch

129.

 Kessel der

kocioł

130.

 Kläranlage die

oczyszczalnia

131.

 Kohlenhydrate die (Pl.)

węglowodany

132.

 Kohlendioxid das

dwutlenek węgla

133.

 Kohlenmonoxid

tlenek węgla

134.

 Kohlenstoff der

węgiel

135.

 Kreislauf der

obieg, krążenie

136.

 Kunstfaser die

włókno sztuczne

137.

 Kunstseide die

sztuczny jedwab

138.

 Kunststoff der

tworzywo sztuczne

139.

 Kupfer das

miedź

140.

 Kupfererz das

ruda miedzi

141.

 Laboruntersuchung die

badanie, doświadczenie laboratoryjne

142.

 Lackmuspapier das

papierek lakmusowy

143.

 Ladung die

ładunek

144.

 Lauge die

ług

145.

 Laugung die

ługowanie

146.

 Legierung die

stop

147.

 Legierungsstahl der

stal stopowa

148.

 Leichtmetalle die (Pl.)

metale lekkie

149.

 Leitfähigkeit die

przewodnictwo, zdolność przewodzenia

150.

 Löschkalk der

wapno gaszone

151.

 Löslichkeit die

rozpuszczalność

152.

 Lösung die

roztwór

153.

 Lösungsmittel das

rozpuszczalnik

154.

 Luft die

powietrze

155.

 luftdurchlässig

przepuszczający powietrze

156.

 Luftsauerstoff der

tlen z powietrza, tlen atmosferyczny

157.

 Magnesium das

magnez

158.

 Mehrwertigkeit die

wielowartościowość

159.

 Messdaten die (Pl.)

wyniki pomiarów

160.

 Messeinheit die

jednostka miary, jednostka pomiarowa

161.

 Milchsäure die

kwas mlekowy

162.

 Milchzucker der

laktoza

163.

 Mineralöl das

olej mineralny

164.

 Mol das

mol, gramocząsteczka

165.

 Molekül das

cząsteczka, drobina

166.

 Müll der

śmieci

167.

 Mülltrennung die

sortowanie śmieci

168.

 Müllverbrennung die

spalanie śmieci

169.

 Müllverwertung die

odzyskiwanie surowców ze śmieci

170.

 Natrium das

sód

171.

 Nichteisenmetalle die (Pl.)

metale nieżelazne

172.

 Nickel das

nikiel

173.

 Nitrat das

azotan

174.

 Nitrit das

azotyn

175.

 Oberflächenreaktion die

reakcja powierzchniowa

176.

 Ökosystem das

system ekologiczny

177.

 Oktanzahl die

liczba oktanowa

178.

 Ordnungszahl die

liczba porządkowa, liczba atomowa

179.

 organische Chemie

chemia organiczna

180.

 Oxid das

tlenek

181.

 Oxidation die

utlenianie

182.

 Oxidationsmittel das

utleniacz, środek utleniający

183.

 Ozon das

ozon

184.

 Ozonloch das

dziura ozonowa

185.

 Ozonzerstörung die

zniszczenie ozonu

186.

 Periodensystem das

układ okresowy

187.

 Pestizide die (Pl.)

pestycydy

188.

 Pflanzenschutzmittel die (Pl.)

środki ochrony roślin

189.

 Phosphat das

fosforan

190.

 Phosphor der

fosfor

191.

 physikalische Chemie

chemia fizyczna

192.

 Pipette die

pipeta

193.

 Plastizität die

plastyczność

194.

 Platin das

platyna

195.

 Plutonium das

pluton

196.

 Plutoniumspaltung die

rozpad plutonu

197.

 Polymer das

polimer

198.

 Probierglas das

probówka

199.

 Pulver das

proszek

200.

 Quantentheorie die

teoria kwantowa

201.

 Quantität die

ilość

202.

 Quecksilber das

rtęć

203.

 radioaktive Niederschläge

opady radioaktywne

204.

 radioaktive Verseuchung

skażenie radioaktywne

205.

 Radioisotop das

izotop promieniotwórczy

206.

 Reagenzglas das

probówka

207.

 Reagenzglasständer der

stojak / statyw do probówek

208.

 Reaktion die

reakcja chemiczna

209.

 reaktionsfähig

reaktywny, zdolny do reakcji

210.

 Reaktionsgleichung die

równanie reakcji

211.

 Reduktion die

redukcja

212.

 Reduktionsmittel das

środek redukujący

213.

 Reinheitsgrad der

stopień czystości

214.

 Reinheitsprüfung die

badanie czystości

215.

 Reinstoff der

substancja czysta

216.

 Retorte die

retorta

217.

 Rohstoff der

surowiec

218.

 Rückstand der

pozostałość, resztka

219.

 Salpeter der

saletra

220.

 Salz das

sól

221.

 Salzsäure die

kwas solny

222.

 sauer

kwaśny

223.

 Sauerstoff der

tlen

224.

 sauerstofffrei

beztlenowy

225.

 Säure die

kwas

226.

 saurer Regen

kwaśny deszcz

227.

 Säuerung die

zakwaszanie, kwaszenie

228.

 Schadstoff der

substancja szkodliwa

229.

 Schaumlöscher der

gaśnica pianowa

230.

 Schicht die

warstwa

231.

 Schmelzpunkt der

temperatura topnienia

232.

 Schwefel der

siarka

233.

 Schwefelsäure die

kwas siarkowy

234.

 Schwefelwasserstoff der

siarkowodór

235.

 Schwermetalle die (Pl.)

metale ciężkie

236.

 Sieb das

sito

237.

 sieden

wrzeć

238.

 Siedepunkt der

temperatura / punkt wrzenia

239.

 Silber das

srebro

240.

 silbergrau

srebrzystoszary

241.

 Silizium das

krzem

242.

 sinken

opadać, spadać

243.

 spalten

rozszczepiać, rozdzielać

244.

 Spannung die

napięcie, naprężenie

245.

 speichern 

gromadzić

246.

 Spiritusbrenner der

palnik spirytusowy

247.

 spritzen

tryskać, spryskiwać,

248.

 steigen

wzrastać, podnosić się

249.

 Steinsalz das

sól kamienna

250.

 Stickstoff der

azot

251.

 Stoff der

substancja, materia

252.

 strahlen

promieniować

253.

 Sulfat das

siarczan

254.

 Sulfid das

siarczek

255.

 Sulfit das

siarczyn

256.

 Summenformel die

wzór sumaryczny

257.

 Symbol das

symbol

258.

 Tränengas das

gaz łzawiący

259.

 Trinkwasseraufbereitung die

uzdatnianie wody pitnej

260.

 trocken

suchy

261.

 Trockeneis das

suchy lód

262.

 Umwelt die

środowisko

263.

 umweltbewusst

ekologiczny

264.

 Umweltforschung die

badanie środowiska

265.

 umweltfreundlich

przyjazny dla środowiska

266.

 Umweltschutz der

ochrona środowiska

267.

 Umweltverschmutzung die

zanieczyszczenie środowiska

268.

 Umwelttechnik die

inżynieria środowiska

269.

 ungesättigt

nienasycony

270.

 untersuchen

badać

271.

 Vakuum das

próżnia

272.

 Valenz die

wartościowość

273.

 verbrennen

spalać

274.

 verdampfen

parować, odparowywać

275.

 verdünnen

rozcieńczać, rozrzedzać

276.

 verdunsten

wyparować, ulatniać się

277.

 Verfahrenstechnik die

inżynieria procesowa

278.

 Verhältnis das

stosunek

279.

 vermindern

zmniejszyć

280.

 sich verwandeln in   Akk.

przekształcić się w , przemienić się w

281.

 Volumen das

objętość

282.

 Vorgang der

proces

283.

 Wärme die

ciepło

284.

 wasserlöslich

rozpuszczalny w wodzie

285.

 Wasserlösung die

roztwór wodny

286.

 Wasserstoff der

wodór

287.

 wässrig

wodny

288.

 Wertigkeit die

wartościowość

289.

 zäh

lepki, ciągliwy

290.

 Zelle die

komórka elementarna

291.

 zerbrechlich

kruchy, łamliwy

292.

 Zerfall der

rozpad

293.

 zerkleinern

rozdrabniać

294.

 zerlegen

rozkładać, poddawać rozkładowi

295.

 Zink das

cynk

296.

 Zinn das

cyna

297.

 zuführen

dostarczać

298.

 zuordnen

przyporządkować, zaszeregować

299.

 Zustand der

stan

300.

 Zustandsänderung die

zmiana stanu