Informacje bieżące

Szczegółowy harmonogram egzaminów B2- Studia S1 sesja letnia r.akad. 2017/2018 04.06.2018 12:34

Szczegółowy harmonogram egzaminów B2 – studia S1 w sesji jesiennej w roku akademickim 2017/2018 (format:  docx, rozmiar:  15,31 KB)

 

Zapisy elektroniczne przeznaczone są  tylko dla Studentów przystępujących do egzaminu poprawkowego.


Informację należy przesłać zgodnie z poniższym wzorem na adres - spnjoegzamin@zut.edu.pl

 TEMAT:       Egzamin B2

W treści informacji:

Nazwisko i Imię: …………………………………………..

Numer albumu: …………………………………………...

Rok studiów: ………………………………………………

Wydział:……………………………………………………

Nazwisko i imię prowadzącego: ………………………….

Język zdawany na egzaminie: …………………................

Data egzaminu pisemnego:………………………………..

Posiadane orzeczenie: ……………TAK/ NIE …………...

Oświadczam, że przed przystąpieniem do egzaminu uzyskałem/łam zaliczenia wszystkich form zajęć należących do przedmiotu.

Wyrażam zgodę na publikację mojego wyniku egzaminu B2 pełnego i cząstkowego po numerze albumu i przesłanie na adres grupowy lub do upoważnionej osoby.

 

 

 …………………….Imię i Nazwisko