Kierownictwo Studium Jezyków Obcych

Kierownik Studium  Języków Obcych

mgr Andrzej Obstawski

tel : (91) 4494724  e-mail : Andrzej.Obstawski@zut.edu.pl

 

Zastępca kierownika Studium  Języków Obcych

mgr Krzysztof Potyrała

tel : (91) 4494724  e-mail : Krzysztof.Potyrala@zut.edu.plK

 

Zastępca kierownika Studium Języków Obcych ds. planowania i organizacji nauczania

mgr Alicja Grzywacz

tel: (91) 4494724 e-mail : Alicja.Grzywacz@zut.edu.pl