Kierownictwo Studium Jezyków Obcych

    mgr Andrzej Obstawski

    Kierownik Studium  Języków Obcych

    tel : (91) 4494724  e-mail : Andrzej.Obstawski@zut.edu.pl

 

 

    mgr Grażyna Kamińska

   Zastępca kierownika Studium  Języków Obcych

    tel : (91) 4494724  e-mail : Grazyna .Kaminska@zut.edu.pl

 

     mgr Jolanta Koczalska

     Zastępca kierownika Studium Języków Obcych ds. planowania i organizacji nauczania

     tel: (91) 4494724 e-mail : Jolanta.Koczalska@zut.edu.pl