Informacje bieżące

Wskazówki dla studentów podczas zdalnego egzaminu w SJO ZUT 30.10.2020 12:55

Wskazówki dla studentów podczas zdalnego egzaminu w SJO ZUT

 

 1. Przed zaplanowanym egzaminem, koniecznie weź udział w egzaminie próbnym. Dzięki temu unikniesz przykrych niespodzianek związanych ze znajomością i działaniem platformy Moodle na właściwym egzaminie. 
 2. Upewnij się, że masz zainstalowany Adobe Flash Player na komputerze. 
 3. W przypadku problemów z działaniem Moodle na Twojej przeglądarce, wyczyść dane przeglądania oraz usuń ciasteczka.<o:p></o:p>
 4. Monitoruj czas - Moodle zamknie test po upływie wyznaczonego czasu. 
 5. Każde słuchanie usłyszysz dwukrotnie. Podczas słuchania, nie cofaj nagrania, gdyż może to wyłączyć odtwarzanie nagrania.
 6. Gdy nie słyszysz nagrania, upewnij się, czy masz włączony dźwięk w systemie, na słuchawkach/głośnikach czy oknie przeglądarki. 
 7. Po wykonaniu wszystkich zadań egzaminu, wciśnij „Zapisz podejście”. Aby zakończyć egzamin lub gdy kończy się czas wykonania egzaminu, kliknij „Zatwierdź wszystkie i zakończ”. Po kliknięciu „Zatwierdź wszystkie i zakończ”, nie będzie możliwości edytowania Twoich odpowiedzi.
 8. Podczas właściwego egzaminu, będziesz mogła/mógł zgłaszać problemy i pytania swojemu lektorowi w Twojej grupie na MS Teams. Studenci, którzy przystępują w terminie poprawkowym, będą mogli zadawać pytania wyznaczonemu lektorowi, w specjalnie utworzonej grupie na MS Teams.
 9. Przed właściwym egzaminem upewnij się, że Twój komputer będzie w pełni sprawny. Miej w pogotowiu opcjonalny internet (np. wi fi z Twojej komórki), gdyby Twój internet stacjonarny przestał funkcjonować.
 10. Egzamin B2 zostanie włączony o godz. 14.00  w dniu egzaminu. Aby rozpocząć egzamin, konieczne będzie wprowadzenie hasła, które uzyskasz z Sekretariatu SJO drogą mailową tylko na e-maila ZUT.
 11. Po wykonaniu egzaminu nie otrzymasz informacji o zdobytych punktach w systemie Moodle. Informacje te uzyskasz od lektora na Twojej grupie MS Teams. 

 

Egzamin B2 – część pisemna

1.      Uruchom link e-edukacja.zut.edu.pl/course/view.php i zaloguj się do platformy e-learningowej ZUT jako student, używając swojego loginu i hasła (tak jak do e-dziekanatu).

2.      O wyznaczonej godzinie, wybierz „Listening comprehension” i wprowadź odpowiednie hasło. Aby zakończyć tę cześć, wciśnij „Zapisz podejście”, a następnie kliknij „Zatwierdź wszystkie i zakończ”.

3.      O wyznaczonej godzinie wybierz „Reading comprehension + Language Elements + Writing” i wprowadź odpowiednie hasło. Aby zakończyć tę cześć, wciśnij „Zapisz podejście”, a następnie kliknij „Zatwierdź wszystkie i zakończ”.

Egzamin B2 – część ustna

Po uzyskaniu minimum 45 punktów z części pisemnej, będziesz mógł przystąpić do części ustnej.

Egzamin odbywa się w parach u Twojego lektora na grupie Ms Teams.

Zdający egzamin ustny  otrzymają informację o wynikach egzaminu pisemnego  od lektora przeprowadzającego egzamin na platformie MS Teams.

 

 

Egzamin B2 -  próbny

1.      Uruchom link e-edukacja.zut.edu.pl/course/view.php i zaloguj się do platformy e-learningowej ZUT jako student.

2.      Wybierz swój egzamin próbny, angielski lub niemiecki, i samodzielnie wykonaj egzamin. Po zakończeniu danej części, otrzymasz informację zwrotną o zdobytych punktach. Uwaga: Twój list nie zostanie sprawdzony, więc nie jest wymagane pisanie listu w wersji próbnej.