Informacje bieżące

Wskazówki dla studentów podczas zdalnego egzaminu w SJO ZUT 12.08.2021 11:21

 1. Przed zaplanowanym egzaminem, koniecznie weź udział w egzaminie próbnym. Dzięki temu unikniesz przykrych niespodzianek związanych ze znajomością i działaniem platformy Moodle na właściwym egzaminie.
 2. W przypadku problemów z działaniem Moodle na Twojej przeglądarce, wyczyść dane przeglądania oraz usuń ciasteczka.
 3. Monitoruj czas - Moodle zamknie test po upływie wyznaczonego czasu.
 4. Każde słuchanie usłyszysz dwukrotnie. Podczas słuchania, nie cofaj nagrania, gdyż może to wyłączyć odtwarzanie nagrania.
 5. Gdy nie słyszysz nagrania, upewnij się, czy masz włączony dźwięk w systemie, na słuchawkach/głośnikach czy oknie przeglądarki.
 6. Po wykonaniu wszystkich zadań egzaminu, wciśnij „Zapisz podejście”. Aby zakończyć egzamin lub gdy kończy się czas wykonania egzaminu, kliknij „Zatwierdź wszystkie i zakończ”. Po kliknięciu „Zatwierdź wszystkie i zakończ”, nie będzie możliwości edytowania Twoich odpowiedzi.
 7. Podczas właściwego egzaminu, będziesz mogła/mógł zgłaszać problemy do następujących osób na czacie MS Teams: mgr Andrzej Obstawski
 8. Przed właściwym egzaminem upewnij się, że Twój komputer będzie w pełni sprawny. Miej w pogotowiu opcjonalny internet (np. wi fi z Twojej komórki), gdyby Twój internet stacjonarny przestał funkcjonować.
 9. Egzamin B2 zostanie włączony o godz. 9.00 w dniu egzaminu. Studenci, którzy przystępują do poprawki otrzymają hasło z Sekretariatu SJO drogą mailową tylko na e-maila ZUT.
 10. Po egzaminie pisemnym student będzie mógł sprawdzić częściowy wynik (po sprawdzeniu listu przez lektora) oraz ostateczny wynik  po egzaminie ustnym w platformie Moodle  (po wpisaniu punktów z  egzaminu ustnego przez lektora).

 

Egzamin B2 – część pisemna

 1. Uruchom link e-edukacja.zut.edu.pl/course/view.php i zaloguj się do platformy e-learningowej ZUT jako student, używając swojego loginu i hasła (tak jak do e-dziekanatu).
 2. O wyznaczonej godzinie wprowadź odpowiednie hasło. Aby zakończyć egzamin wciśnij „Zapisz podejście”, ”, a następnie kliknij „Zatwierdź wszystkie i zakończ”.

Egzamin B2 – część ustna

Po uzyskaniu minimum 45 punktów z części pisemnej, będziesz mógł przystąpić do części ustnej.

Egzamin odbywa  w parach u egzaminatora w grupie egzaminacyjnej na MS Teams.

Po zakończonym egzaminie student będzie mógł sprawdzić ostateczny wynik w platformie Moodle  (po wpisaniu punktów z  egzaminu ustnego przez lektora).

Ocena z egzaminu zostanie wpisana przez lektora prowadzącego do e-dziekanatu.

 

 

Egzamin B2 -  próbny

 1. Uruchom link e-edukacja.zut.edu.pl/course/view.php i zaloguj się do platformy e-learningowej ZUT jako student.
 2. Wybierz swój egzamin próbny, angielski lub niemiecki i samodzielnie wykonaj egzamin. Po zatwierdzeniu odpowiedzi  otrzymasz informację zwrotną o zdobytych punktach.

Uwaga: Twój list nie zostanie sprawdzony, więc nie jest wymagane pisanie listu w wersji próbnej.