Informacje bieżące

Wskazówki dla studentów podczas egzaminu zdalnego w SJO ZUT 17.07.2020 15:41

Wskazówki dla studentów podczas zdalnego egzaminu w SJO ZUT

 

 1. Przed zaplanowanym egzaminem, koniecznie weź udział w egzaminie próbnym. Dzięki temu unikniesz przykrych niespodzianek związanych ze znajomością i działaniem platformy Moodle na właściwym egzaminie. 
 2. Upewnij się, że masz zainstalowany Adobe Flash Player na komputerze. 
 3. W przypadku problemów z działaniem Moodle na Twojej przeglądarce, wyczyść dane przeglądania oraz usuń ciasteczka.<o:p></o:p>
 4. Monitoruj czas - Moodle zamknie test po upływie wyznaczonego czasu. 
 5. Każde słuchanie usłyszysz dwukrotnie. Podczas słuchania, nie cofaj nagrania, gdyż może to wyłączyć odtwarzanie nagrania.<o:p></o:p>
 6. Gdy nie słyszysz nagrania, upewnij się, czy masz włączony dźwięk w systemie, na słuchawkach/głośnikach czy oknie przeglądarki. <o:p></o:p>
 7. Po wykonaniu wszystkich zadań egzaminu, wciśnij „Zapisz podejście”. Aby zakończyć egzamin lub gdy kończy się czas wykonania egzaminu, kliknij „Zatwierdź wszystkie i zakończ”. Po kliknięciu „Zatwierdź wszystkie i zakończ”, nie będzie możliwości edytowania Twoich odpowiedzi.
 8. Podczas właściwego egzaminu, będziesz mogła/mógł zgłaszać problemy i pytania swojemu lektorowi w Twojej grupie na MS Teams. Studenci, którzy przystępują w terminie poprawkowym, będą mogli zadawać pytania wyznaczonemu lektorowi, w specjalnie utworzonej grupie na MS Teams.
 9. Przed właściwym egzaminem upewnij się, że Twój komputer będzie w pełni sprawny. Miej w pogotowiu opcjonalny internet (np. wi fi z Twojej komórki), gdyby Twój internet stacjonarny przestał funkcjonować.
 10. Egzamin B2 zostanie włączony o godz. 9.00 (słuchanie) oraz o 9.20 (czytanie + elementy języka + pisanie) w dniu egzaminu. Aby rozpocząć egzamin, konieczne będzie wprowadzenie hasła, które uzyskasz z Sekretariatu SJO drogą mailową tylko na e-maila ZUT.
 11. Po wykonaniu egzaminu nie otrzymasz informacji o zdobytych punktach w systemie Moodle. Informacje te uzyskasz od lektora na Twojej grupie MS Teams. 

 

Egzamin B2 – część pisemna

1.      Uruchom link e-edukacja.zut.edu.pl/course/view.php i zaloguj się do platformy e-learningowej ZUT jako student, używając swojego loginu i hasła (tak jak do e-dziekanatu).

2.      O wyznaczonej godzinie, wybierz „Listening comprehension” i wprowadź odpowiednie hasło. Aby zakończyć tę cześć, wciśnij „Zapisz podejście”, a następnie kliknij „Zatwierdź wszystkie i zakończ”.

3.      O wyznaczonej godzinie wybierz „Reading comprehension + Language Elements + Writing” i wprowadź odpowiednie hasło. Aby zakończyć tę cześć, wciśnij „Zapisz podejście”, a następnie kliknij „Zatwierdź wszystkie i zakończ”.

Egzamin B2 – część ustna

Po uzyskaniu minimum 45 punktów z części pisemnej, będziesz mógł przystąpić do części ustnej.

Egzamin odbywa się w parach u Twojego lektora na grupie Ms Teams.

Zdający egzamin ustny  otrzymają informację o wynikach egzaminu pisemnego  od lektora przeprowadzającego egzamin na platformie MS Teams.

 

 

Egzamin B2 -  próbny

1.      Uruchom link e-edukacja.zut.edu.pl/course/view.php i zaloguj się do platformy e-learningowej ZUT jako student.

2.      Wybierz swój egzamin próbny, angielski lub niemiecki, i samodzielnie wykonaj egzamin. Po zakończeniu danej części, otrzymasz informację zwrotną o zdobytych punktach. Uwaga: Twój list nie zostanie sprawdzony, więc nie jest wymagane pisanie listu w wersji próbnej.