Informacje bieżące

Szczegółowy hormonogram egzaminu poprawkowego grudzień 2019 22.11.2019 10:42

Szczegółowy harmonogram egzaminu poprawkowego – grudzień 2019

Data:

Godzina

egzaminu:

Język - poziom

Termin zapisów:

 Zapisy na egzamin:

Wyniki egzaminów:

Konsultacje/ wpis do e-dziakanatu

 

04.12.2019

(środa)

Pisemny godz. 12.00

Wszystkie wydziały zgodnie z programem studiów.

 

- sale w SPNJO al. Piastów 48

 

Szczegółowe listy przed egzaminem 03.12.2019 r. po godz. 14.00

Angielski, Niemiecki- B2

 

 

 

 

 

 

do 01.03.2019

 

Studenci przystępujący do  egzaminu poprawkowego zapisują się  elektronicznie

 

Zgłoszenia:

sjoegzamin@zut.edu.pl

 

 

 

 

 

Wyniki końcowe z egzaminu

06.12.2019

po godz. 15.00

 

 

 

 

 

Konsultacje w sesji jesiennej są  zamieszczone na stronie SJO

 

 

ZA WPISY DO SYSTEMU ODPOWIEDZIALNY JEST OSTATNI PROWADZĄCY LEKTORAT.

05.12.2019

(czwartek)

 

Ustny godz. 10.00

 

Do części ustnej, mogą przystąpić studenci, którzy uzyskali min. 45 pkt. z części pisemnej.

Listy z dopuszczonymi studentami 04.12.2019 po godz. 17..00.

Angielski, Niemiecki- B2

 

Zapisy elektroniczne przeznaczone są dla Studentów przystępujących do egzaminu poprawkowego.


Informację należy przesłać zgodnie z poniższym wzorem na adres:
sjoegzamin@zut.edu.pl

TEMAT:       Egzamin B2

 

W treści informacji:

Nazwisko i Imię: …………………………………………..

Numer albumu: …………………………………………...

Rok studiów: ………………………………………………

Wydział:……………………………………………………

Nazwisko i imię prowadzącego: ………………………….

Język zdawany na egzaminie: …………………................

Posiadane orzeczenie: ……………TAK/ NIE …………

Data egzaminu pisemnego:………………………………..

Oświadczam, że przed przystąpieniem do egzaminu uzyskałem/łam zaliczenia wszystkich form zajęć należących do przedmiotu.

Wyrażam zgodę na publikację mojego wyniku egzaminu B2 pełnego i cząstkowego po numerze albumu i przesłanie na adres grupowy lub do upoważnionej osoby.

 

Podpis- Imię i Nazwisko