Informacje bieżące

Szczegółowy harmonogram egzaminu poprawkowego - wrzesień 2022 20.07.2022 14:00

Data:

Godzina

egzaminu:

Język – poziom

Termin zapisów:

 Zapisy na egzamin:

Wyniki egzaminów:

Konsultacje/

wpis do e-dziekanatu

01.09.2022 r.

(czwartek)

I termin

Pisemny godz. 8.30

 

Wszystkie wydziały zgodnie z programem studiów.

 

Egzamin odbywa się w sali:

 

- sala 214 w SJO al. Piastów 48

  (język angielski)

 

- sala 216 w SJO al. Piastów 48

  (język niemiecki)

 

Szczegółowe listy przed egzaminem 30.08.2022 r. po godz. 14.00

Angielski, Niemiecki- B2

 

 

 

 

 

 

do 25.08.2022 r.

 

Studenci przystępujący do  egzaminu poprawkowego zapisują się  elektronicznie zgodnie z poniższym wzorem zgłoszenia.

 

Zgłoszenia:

spnjoegzamin@zut.edu.pl

 

 

 

 

 

Wyniki końcowe z egzaminu

I termin

06.09.2022 r.

po godz. 16.00

 

 

 

 

 

Konsultacje w sesji jesiennej zostaną  zamieszczone na stronie SJO

 

 

ZA WPISY DO SYSTEMU ODPOWIEDZIALNY JEST OSTATNI PROWADZĄCY LEKTORAT.

05.09.2022 r.

(poniedziałek)

 

Ustny godz. 9.00

 

Do części ustnej, mogą przystąpić studenci, którzy uzyskali min. 45 pkt. z części pisemnej.

Listy z dopuszczonymi studentami 02.09.2022

po godz. 16..00.

Angielski, Niemiecki- B2

Data:

Godzina

egzaminu:

Język – poziom

Termin zapisów:

 Zapisy na egzamin:

Wyniki egzaminów:

Konsultacje/

wpis do e-dziekanatu

08.09.2022 r.

(czwartek)

II termin

 

Pisemny godz. 8.30

 

Egzamin odbywa się w sali:

 

- sala 214 w SJO al. Piastów 48

  (język angielski)

 

- sala 216 w SJO al. Piastów 48

  (język niemiecki)

 

Szczegółowe listy przed egzaminem 07.09.2022 r. po godz. 14.00

Angielski, Niemiecki- B2

 

26.07. – 25.08.2022 r. dla Studentów poprawkowych z poprzednich sesji

 

06-07.09.2022 r. do godz. 10.00 po wynikach egzaminu dla Studentów poprawkowych z I terminu.

 

Studenci przystępujący do  egzaminu poprawkowego zapisują się  elektronicznie zgodnie z poniższym wzorem zgłoszenia.

 

Zgłoszenia:

spnjoegzamin@zut.edu.pl

 

 

 

Wyniki końcowe z egzaminu

II termin 13.09.2022 r.

Po godz. 16.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsultacje w sesji jesiennej zostaną  zamieszczone na stronie SJO

 

ZA WPISY DO SYSTEMU ODPOWIEDZIALNY JEST OSTATNI PROWADZĄCY LEKTORAT.

12.09.2022 r.

(poniedziałek)

 

Ustny godz. 9.00

 

Do części ustnej, mogą przystąpić studenci, którzy uzyskali min. 45 pkt. z części pisemnej.

Listy z dopuszczonymi studentami 09.09.2022

po godz. 16.00

Angielski, Niemiecki- B2

 

Zapisy elektroniczne przeznaczone są dla Studentów przystępujących do egzaminu poprawkowego.


Informację należy przesłać zgodnie z poniższym wzorem na adres: spnjoegzamin@zut.edu.pl

 

TEMAT:       Egzamin B2

 

W treści informacji:

Nazwisko i Imię: …………………………………………..

Numer albumu: …………………………………………...

Rok studiów: ………………………………………………

Wydział:……………………………………………………

Nazwisko i imię prowadzącego: ………………………….

Język zdawany na egzaminie: …………………................

Posiadane orzeczenie: ……………TAK/ NIE …………

Data egzaminu pisemnego:………………………………..

Oświadczam, że przed przystąpieniem do egzaminu uzyskałem/łam zaliczenia wszystkich form zajęć należących do przedmiotu.

Wyrażam zgodę na publikację mojego wyniku egzaminu B2 pełnego i cząstkowego po numerze albumu i przesłanie na adres grupowy lub do upoważnionej osoby.

 

 

Podpis- Imię i Nazwisko