Informacje bieżące

Szczegółowy harmonogram egzaminu poprawkowego Maj 2019 19.04.2019 09:31

Szczegółowy harmonogram egzaminu poprawkowego -  Maj 2019

Lp.

Data:

Godzina

egzaminu:

Język - poziom

Termin zapisów:

 Zapisy na egzamin:

Wyniki egzaminów:

Uwagi:

1.        

08.05.2019

Środa

PISEMNY

10.15

Sala w SPNJO

Angielski, Niemiecki- B2

 

 

do 06.05.2019

 

Zapisy elektronicznie

spnjoegzamin@zut.edu.pl

 

 

10.05.2019

 

Za wpisywanie ocen do e-dziekanatu odpowiedzialny ostatni prowadzący.

09.05.2019

Czwartek

USTNY

10.15

Sala w SPNJO

Angielski, Niemiecki- B2

 

Egzamin  przeznaczony jest dla Studentów przystępujących do egzaminu poprawkowego.

 

Do części ustnej egzaminu mogą przystąpić Studenci, którzy uzyskali min. 45 pkt. z części ustnej.

 

Szczegółowe listy z podziałem na sale, w których będą odbywać się egzaminy, zostaną wywieszone w SPNJO 07.05.2019

Informację należy przesłać zgodnie z poniższym wzorem na adres - spnjoegzamin@zut.edu.pl

 TEMAT:       Egzamin B2

W treści informacji:

Nazwisko i Imię: …………………………………………..

Numer albumu: …………………………………………...

Rok studiów: ………………………………………………

Wydział:……………………………………………………

Nazwisko i imię prowadzącego: ………………………….

Język zdawany na egzaminie: …………………................

Data egzaminu pisemnego:………………………………..

Posiadane orzeczenie: ……………TAK/ NIE …………...

Oświadczam, że przed przystąpieniem do egzaminu uzyskałem/łam zaliczenia wszystkich form zajęć należących do przedmiotu.

Wyrażam zgodę na publikację mojego wyniku egzaminu B2 pełnego i cząstkowego po numerze albumu i przesłanie na adres grupowy lub do upoważnionej osoby.   …………………….Imię i Nazwisko