Informacje bieżące

Szczegółowy harmonogram egzaminu poprawkowego- maj 2018 17.04.2018 09:45

Szczegółowy harmonogram egzaminu poprawkowego – MAJ 2018

 

Lp.

Data:

Godzina

egzaminu:

Język - poziom

Termin zapisów:

 Zapisy na egzamin:

Wyniki egzaminów:

Wpisy do systemu:

1.       

09.05.2018

Środa

PISEMNY

Godzina zostanie ustalona po 7.05.2018

Angielski, Niemiecki- B2

 

 

do 06.05.2018

 

Zapisy elektronicznie*

 

 

11.05.2018

 

Za wpisy do systemu odpowiedzialny jest ostatni lektor prowadzący.

10.05.2018

Czwartek

USTNY

Godzina zostanie ustalona po 7.05.2018

Angielski, Niemiecki- B2

 

Egzamin  przeznaczony jest dla Studentów przystępujących do egzaminu poprawkowego.

Do części ustnej egzaminu mogą przystąpić Studenci, którzy uzyskali min. 45 pkt. z części pisemnej

 

Szczegółowe listy z podziałem na sale, w których będą odbywać się egzaminy, zostaną wywieszone w SPNJO 08.05.2018 po godz. 10.00

*Informację należy przesłać zgodnie z poniższym wzorem na adres - spnjoegzamin@zut.edu.pl

 TEMAT:       Egzamin B2

W treści informacji:

Nazwisko i Imię: …………………………………………..

Numer albumu: …………………………………………...

Rok studiów: ………………………………………………

Wydział:……………………………………………………

Nazwisko i imię prowadzącego: ………………………….

Język zdawany na egzaminie: …………………................

Data egzaminu pisemnego:………………………………..

Posiadane orzeczenie: ……………TAK/ NIE …………...

Oświadczam, że przed przystąpieniem do egzaminu uzyskałem/łam zaliczenia wszystkich form zajęć należących do przedmiotu.  …………………….Imię i Nazwisko