Informacje bieżące

Szczegółowy harmonogram egzaminu poprawkowego – listopad 2022 08.11.2022 16:32

Data:

Godzina

egzaminu:

Język - poziom

Termin zapisów:

 Zapisy na egzamin:

Wyniki egzaminów:

Konsultacje/ wpis do e-dziekanatu

 

22.11.2022 r.

(wtorek)

PISEMNY godz. 14.00

w siedzibie SJO al. Piastów 48

 

Wszystkie wydziały zgodnie z programem studiów.

 

Szczegółowe listy przed egzaminem 18.11.2022 r. po godz. 14.00

Angielski, Niemiecki- B2

 

 

 

 

 

 

do 16.11.2022 r.

 

Studenci przystępujący do  egzaminu poprawkowego zapisują się  elektronicznie

 

 

Zgłoszenia zgodnie z zamieszczonym wzorem proszę wysłać na adres:

 

sjoegzamin@zut.edu.pl

 

 

 

 

 

Wyniki końcowe z egzaminu

25.11.2022 r.

po godz. 15.00

 

 

 

 

 

 

 

ZA WPISY DO SYSTEMU ODPOWIEDZIALNY JEST OSTATNI PROWADZĄCY LEKTORAT.

24.11.2022 r.

(czwartek)

 

USTNY godz. 10.00

w siedzibie SJO al. Piastów 48

 

Do części ustnej, mogą przystąpić studenci, którzy uzyskali min. 45 pkt. z części pisemnej.

Listy z dopuszczonymi studentami 23.11.2022 r.

po godz. 15..00.

Angielski, Niemiecki- B2

 

Zapisy elektroniczne przeznaczone są dla Studentów przystępujących do egzaminu poprawkowego.


Informację należy przesłać zgodnie z poniższym wzorem na adres: sjoegzamin@zut.edu.pl

TEMAT:       Egzamin B2

 

W treści informacji:

Nazwisko i Imię: …………………………………………..

Numer albumu: …………………………………………...

Rok studiów: ………………………………………………

Wydział:……………………………………………………

Nazwisko i imię prowadzącego: ………………………….

Język zdawany na egzaminie: …………………................

Posiadane orzeczenie: ……………TAK/ NIE …………

Data egzaminu pisemnego:………………………………..

Oświadczam, że przed przystąpieniem do egzaminu uzyskałem/łam zaliczenia wszystkich form zajęć należących do przedmiotu.

Wyrażam zgodę na publikację mojego wyniku egzaminu B2 pełnego i cząstkowego po numerze albumu i przesłanie na adres grupowy lub do upoważnionej osoby.

 

Podpis- Imię i Nazwisko