Informacje bieżące

Szczegółowy harmonogram egzaminów w sesji letniej w roku akademickim 2018/ 2019 27.05.2019 14:04

Szczegółowy harmonogram egzaminów w sesji letniej w roku akademickim 2018/2019

Data:

Godzina

egzaminu:

Język - poziom

Termin zapisów:

 Zapisy na egzamin:

Wyniki egzaminów:

Konsultacje:

 

22.06.2019

(sobota)

I termin

Pisemny godz. 8.30

 

Wszystkie wydziały zgodnie z programem studiów.

 

Egzamin odbywa się w auli:

- Nanotechnologia al.. Piastów 49

 (język angielski)

 

- sale w SPNJO al. Piastów 48

  (język niemiecki)

 

Szczegółowe listy przed egzaminem 21.06.2019 r. po godz. 16.00

Angielski, Niemiecki- B2

 

 

 

 

 

 

 

03-14.06.2019

 

 

 

 

 

 

 

Zapisy u prowadzącego zajęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki końcowe z egzaminu

I termin

24.06.2019 po

godz. 18.00

 

 

 

 

 

 

Konsultacje w czasie sesji egzaminacyjnej zostaną podane w terminie późniejszym.

 

ZA WPISY DO SYSTEMU ODPOWIEDZIALNY JEST OSTATNI PROWADZĄCY LEKTORAT.

24.06.2019

(poniedziałek)

 

Ustny godz. 9.00

 

Do części ustnej, mogą przystąpić studenci, którzy uzyskali min. 45 pkt. z części pisemnej.

Listy z dopuszczonymi studentami 23.06.2019 godz. 10.00.

Angielski, Niemiecki- B2

 

Data:

Godzina

egzaminu:

Język – poziom

Termin zapisów:

 Zapisy na egzamin:

Wyniki egzaminów:

Konsultacje:

26.06.2019

(środa)

II termin

 

Pisemny godz. 8.30

 

Wszystkie wydziały zgodnie z programem studiów

 

 Egzamin odbywa się w auli:

- Nanotechnologia al.. Piastów 49

 (język angielski)

 

- sale w SPNJO al. Piastów 48

   (język niemiecki)

 

Szczegółowe listy przed egzaminem 25.06.2019r. po godz. 16.00

Angielski, Niemiecki- B2

 

 

03 -24.06.2019 dla Studentów poprawkowych z poprzednich sesji

 

 

 

24-25.06.2019

do godz. 10.00

po wynikach egzaminu dla Studentów poprawkowych z I terminu.

 

Studenci przystępujący po raz pierwszy do egzaminu zapisy u prowadzącego zajęcia.

 

 

 

 

Studenci przystępujący do  egzaminu poprawkowego zapisują się  elektronicznie

 

Zgłoszenia:

spnjoegzamin@zut.edu.pl

 

 

 

Wyniki końcowe z egzaminu

II termin 28.06.2019 po

godz. 16.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsultacje w czasie sesji egzaminacyjnej zostaną podane w terminie późniejszym.

 

ZA WPISY DO SYSTEMU ODPOWIEDZIALNY JEST OSTATNI PROWADZĄCY LEKTORAT.

27.06.2019

(czwartek )

 

Ustny godz. 9.00

Do części ustnej, mogą przystąpić studenci, którzy uzyskali min. 45 pkt. z części pisemnej.

Listy z dopuszczonymi studentami 26.06.2019 godz. 16.00

Angielski, Niemiecki- B2

 

 

Zapisy elektroniczne przeznaczone są dla Studentów przystępujących do egzaminu poprawkowego.


Informację należy przesłać zgodnie z poniższym wzorem na adres:
spnjoegzamin@zut.edu.pl

 

TEMAT:       Egzamin B2

 

W treści informacji:

Nazwisko i Imię: …………………………………………..

Numer albumu: …………………………………………...

Rok studiów: ………………………………………………

Wydział:……………………………………………………

Nazwisko i imię prowadzącego: ………………………….

Język zdawany na egzaminie: …………………................

Posiadane orzeczenie: ……………TAK/ NIE …………

Data egzaminu pisemnego:………………………………..

Oświadczam, że przed przystąpieniem do egzaminu uzyskałem/łam zaliczenia wszystkich form zajęć należących do przedmiotu.

Wyrażam zgodę na publikację mojego wyniku egzaminu B2 pełnego i cząstkowego po numerze albumu i przesłanie na adres grupowy lub do upoważnionej osoby.

 

 

Podpis- Imię i Nazwisko