Informacje bieżące

Szczegółowy harmonogram egzaminów poprawkowych wrzesień 2019 23.07.2019 12:12

Szczegółowy harmonogram egzaminu poprawkowego - wrzesień 2019

Data:

Godzina

egzaminu:

Język - poziom

Termin zapisów:

 Zapisy na egzamin:

Wyniki egzaminów:

Konsultacje/ wpis do e-dziakanatu

 

03.09.2019

(wtorek)

I termin

Pisemny godz. 8.30

 

Wszystkie wydziały zgodnie z programem studiów.

 

Egzamin odbywa się w auli:

- Nanotechnologia al.. Piastów 49

 (język angielski)

 

- sale w SPNJO al. Piastów 48

  (język niemiecki)

 

Szczegółowe listy przed egzaminem 02.09.2019 r. po godz. 14.00

Angielski, Niemiecki- B2

 

 

 

 

 

 

 

do 30.08.2019

 

Studenci przystępujący do  egzaminu poprawkowego zapisują się  elektronicznie

 

Zgłoszenia:

spnjoegzamin@zut.edu.pl

 

 

 

 

 

Wyniki końcowe z egzaminu

I termin

04.09.2019

po godz. 18.00

 

 

 

 

 

Konsultacje w sesji jesiennej zostaną  zamieszczone na stronie SPNJO

 

 

ZA WPISY DO SYSTEMU ODPOWIEDZIALNY JEST OSTATNI PROWADZĄCY LEKTORAT.

04.09.2019

(środa)

 

Ustny godz. 9.00

 

Do części ustnej, mogą przystąpić studenci, którzy uzyskali min. 45 pkt. z części pisemnej.

Listy z dopuszczonymi studentami 03.09.2019 godz. 16..00.

Angielski, Niemiecki- B2

 

Data:

Godzina

egzaminu:

Język – poziom

Termin zapisów:

 Zapisy na egzamin:

Wyniki egzaminów:

Konsultacje:

10.09.2019

(wtorek)

II termin

 

Pisemny godz. 8.30

 

Wszystkie wydziały zgodnie z programem studiów

 

 Egzamin odbywa się w auli:

- Nanotechnologia al.. Piastów 49

 (język angielski)

 

- sale w SPNJO al. Piastów 48

   (język niemiecki)

 

Szczegółowe listy przed egzaminem 09.09.2019r. po godz. 16.00

Angielski, Niemiecki- B2

 

 

01 -30.08.2019 dla Studentów poprawkowych z poprzednich sesji

 

 

 

04-08.09.2019

do godz. 10.00

po wynikach egzaminu dla Studentów poprawkowych z I terminu.

 

Studenci przystępujący po raz pierwszy,

oraz przystępujący do  egzaminu poprawkowego zapisują się  elektronicznie

 

Zgłoszenia:

spnjoegzamin@zut.edu.pl

 

 

 

Wyniki końcowe z egzaminu

II termin 12.09.2019 po

godz. 16.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsultacje w sesji jesiennej zostaną  zamieszczone na stronie SPNJO

 

ZA WPISY DO SYSTEMU ODPOWIEDZIALNY JEST OSTATNI PROWADZĄCY LEKTORAT.

11.09.2019

(środa)

 

Ustny godz. 9.00

Do części ustnej, mogą przystąpić studenci, którzy uzyskali min. 45 pkt. z części pisemnej.

Listy z dopuszczonymi studentami 10..09.2019 godz. 16.00

Angielski, Niemiecki- B2

 

 

Zapisy elektroniczne przeznaczone są dla Studentów przystępujących do egzaminu poprawkowego.


Informację należy przesłać zgodnie z poniższym wzorem na adres: spnjoegzamin@zut.edu.pl

 

TEMAT:       Egzamin B2

 

W treści informacji:

Nazwisko i Imię: …………………………………………..

Numer albumu: …………………………………………...

Rok studiów: ………………………………………………

Wydział:……………………………………………………

Nazwisko i imię prowadzącego: ………………………….

Język zdawany na egzaminie: …………………................

Posiadane orzeczenie: ……………TAK/ NIE …………

Data egzaminu pisemnego:………………………………..

Oświadczam, że przed przystąpieniem do egzaminu uzyskałem/łam zaliczenia wszystkich form zajęć należących do przedmiotu.

Wyrażam zgodę na publikację mojego wyniku egzaminu B2 pełnego i cząstkowego po numerze albumu i przesłanie na adres grupowy lub do upoważnionej osoby.

 

 

Podpis- Imię i Nazwisko