Informacje bieżące

INFORMACJA O ZAPISACH NA EGZAMIN B2 W SESJI JESIENNEJ 01.09.2021 r. – 14.09.2021 r. 12.08.2021 11:14

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ DO 24.08.2021 r.

Prosimy zapisywać się na egzamin poprawkowy w sesji jesiennej.

Zgłoszenie należy wysyłać elektronicznie zgodnie z zamieszczonym wzorem na

adres: sjoegzamin@zut.edu.pl

 

TEMAT:       Egzamin B2

W treści informacji:

Nazwisko i Imię: …………………………………………………..

Numer albumu: …………………………………………...........

Rok studiów: …………………………………………………………

Wydział:………………………………………………………………….

Data egzaminu ………………………………………………………..

Nazwisko i imię prowadzącego: …………………………..…

Język zdawany na egzaminie: …………………................

 

Oświadczam, że przed przystąpieniem do egzaminu uzyskałem/łam zaliczenia wszystkich form zajęć należących do przedmiotu.

Wyrażam zgodę na publikację mojego wyniku egzaminu B2 pełnego i cząstkowego po numerze albumu i przesłanie na adres grupowy lub do upoważnionej osoby.

Podpis- Imię i Nazwisko

 

Egzamin odbędzie się w formie zdalnej

Egzamin pisemny na platformie Moodle, natomiast egzamin ustny na platformie MS Teams.

Należy pobrać program MS Teams ze strony ZUT (wskazówki do egzaminu zdalnego znajdują się na stronie SJO w aktualnościach).

 

 

Bardzo ważne jest używanie e-maila  ZUT. Powiadomienia o egzaminie będą wysyłane tylko na te e-maile, służą one również do celów dostępu do egzaminu. Aby rozpocząć egzamin, konieczne będzie wprowadzenie hasła, które uzyskasz z Sekretariatu SJO drogą mailową tylko na e-maila ZUT.

Egzaminy odbędą się o godzinie 9.00

 

01.09.2021 r. – EGZAMIN PISEMNY                   03.09.2021  r. – EGZAMIN USTNY

 

08.09.2021 r. – EGZAMIN PISEMNY                   10.09.2021 r. – EGZAMIN USTNY

 

 

Egzamin ustny  przeprowadzi wyznaczony lektor odpowiedzialny za egzamin poprawkowy na  platformie MS Teams.

 

 

Po zakończonym egzaminie student będzie mógł sprawdzić ostateczny wynik w platformie Moodle  (po wpisaniu punktów z  egzaminu ustnego przez lektora).