Informacje bieżące

INFORMACJA O ZAPISACH NA EGZAMIN B2 18 i 19 MAJ 2022r. 06.05.2022 10:47

 

Egzamin poprawkowy odbędzie się w formie zdalnej na platformie

e-learningowej ZUT

 

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ DO 15.05.2022 r.

 

Zgłoszenie należy wysyłać elektronicznie zgodnie z zamieszczonym wzorem na

adres: sjoegzamin@zut.edu.pl

Zgłoszenie należy wysłać z e-maila ZUT

 

TEMAT:       Egzamin B2

W treści informacji:

 

Nazwisko i Imię: …………………………………………………..

Numer albumu: …………………………………………...........

Rok studiów: …………………………………………………………

Wydział:………………………………………………………………….

Data egzaminu ………………………………………………………..

Język zdawany na egzaminie: …………………................

 

Oświadczam, że przed przystąpieniem do egzaminu uzyskałem/łam zaliczenia wszystkich form zajęć należących do przedmiotu.

Wyrażam zgodę na publikację mojego wyniku egzaminu B2 pełnego i cząstkowego po numerze albumu i przesłanie na adres grupowy lub do upoważnionej osoby.

Podpis- Imię i Nazwisko

Egzamin odbędzie się w formie zdalnej

Egzamin pisemny na platformie Moodle, natomiast egzamin ustny na platformie MS Teams.

Należy pobrać program MS Teams ze strony ZUT (wskazówki do egzaminu zdalnego znajdują się na stronie SJO w aktualnościach).

 

 

Bardzo ważne jest używanie e-maila  ZUT. Powiadomienia o egzaminie będą wysyłane tylko na te e-maile, służą one również do celów dostępu do egzaminu. Aby rozpocząć egzamin, konieczne będzie wprowadzenie hasła, które uzyskasz z Sekretariatu SJO drogą mailową tylko na e-maila ZUT.

 

18.05.2022 r. – EGZAMIN PISEMNY godz. 8.00

 

19.05.2022 r. – EGZAMIN USTNY     godz. 12.00

 

 

 

Egzamin ustny  przeprowadzi wyznaczony lektor odpowiedzialny za egzamin poprawkowy na  platformie MS Teams.

 

 

Po zakończonym egzaminie student będzie mógł sprawdzić ostateczny wynik w platformie Moodle  (po wpisaniu punktów z  egzaminu ustnego przez lektora).