Informacje bieżące

Informacja dla studentów rozpoczynających S2 / N2 20.09.2018 12:54

INFORMACJA

DLA STUDENTÓW S2/ N2  ROZPOCZYNAJĄCYCH

 

LEKTORATY JĘZYKÓW OBCYCH

W ROKU AKADEMICKIM  2018/2019

 

 

- Poniższe informacje przeznaczone są dla studentów studiów S2/N2 rozpoczynających zajęcia z języków obcych w SEMESTRZE ZIMOWY.

 

- W trakcie studiów S2/ N2 student ma do wyboru 1 język, który realizowany jest przez 1 semestr w wymiarze godzin określonym przez wydział.

 

- Wszystkie grupy są na poziomie B2 a lektorat kończy się egzaminem z języka specjalistycznego na poziomie B2 +.

 

- W Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych regularnie realizowane są zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego.

 

- Zajęcia z języków obcych dla studentów S2 odbywają się w dniach i godzinach wskazanych na planach przez Wydziały.

 

- Zajęcia z języków obcych na studiach niestacjonarnych N2 odbywają się w terminach zjazdów obowiązujących w roku akademickim 2018/ 2019- od godz. 8.00 przez pierwsze 2 godziny w SOBOTY określone w komunikacie.

 

 

- Zajęcia odbywają się w budynku Międzywydziałowym przy al. Piastów 48 w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (SPNJO)  na II i III piętrze. Uwaga! Studenci Wydziału Informatyki będą  mieć zajęcia na ul. Żołnierskiej.

 

 

ZAPISY NA LEKTORAT:

 

- Każdy student musi złożyć deklarację językową przed rozpoczęciem lektoratu, w której określi wybrany język (angielski lub niemiecki).

 

- Deklarację należy przesłać na  adres spnjodeklaracja@zut.edu.pl , zgodnie z załączonym formatem.

 

Temat:                                 deklaracja językowa S2/ N2

 

DEKLARACJA

uczestnictwa w lektoracie na studiach S2/ N2

Imię: ……………………………………………………………………………(drukowanymi literami)

Nazwisko: ………………………………………………………………………(drukowanymi literami)

Numer albumu:…………………………………………………………………

Wydział: ……………………………………………………………………….

Kierunek: ………………………………………………………………………

 

Oświadczam, że wybieram następujący język (wybierz jedną pozycję):

 

- Język angielski

*studenci Wydziału Informatyki mają obowiązkowy lektorat języka angielskiego.

 

 

- Język niemiecki

 

 

 

 

 

Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane przez SPNJO- ZUT dla potrzeb niezbędnych do procesu dydaktycznego związanego z nauką języków obcych na studiach S2.  - podpis Studenta

 

 

- STUDENT ZOSTANIE ZAPISANY NA LEKTORAT POD WARUNKIEM ROZLICZENIA PRZEZ WYDZIAŁ I  PO WPISANIU NA PRAWIDŁOWY SEMESTR.

 

- Po prawidłowym przydzieleniu lektoratu, rekord z wybranym językiem oraz plan będzie widoczny w e-dziekanacie.

 

- Prosimy logować się w e- dziekanacie i sprawdzić poprawność wprowadzonych danych.