Informacje bieżące

Egzamin poprawkowy Listopad 2020 29.10.2020 17:15

EGZAMIN POPRAWKOWY

LISTOPAD 2020 r

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ DO 11.11.2020 r.

Prosimy zapisywać się na egzamin poprawkowy w listopadzie 2020 r. Zgłoszenie należy wysyłać elektronicznie zgodnie z zamieszczonym wzorem na adres: sjoegzamin@zut.edu.pl

TEMAT: Egzamin B2

W treści informacji:

Nazwisko i Imię: …………………………………………………..

Numer albumu: …………………………………………...........

Rok studiów: …………………………………………………………

Wydział:………………………………………………………………….

Nazwisko i imię prowadzącego: …………………………..…

Język zdawany na egzaminie: …………………................

Data egzaminu pisemnego:…………………………………….

Oświadczam, że przed przystąpieniem do egzaminu uzyskałem/łam zaliczenia wszystkich form zajęć należących do przedmiotu.

Wyrażam zgodę na publikację mojego wyniku egzaminu B2 pełnego i cząstkowego po numerze albumu i przesłanie na adres grupowy lub do upoważnionej osoby.

Podpis- Imię i Nazwisko

Egzamin odbędzie się w formie zdalnej.

Egzamin pisemny na platformie Moodle, natomiast egzamin ustny na platformie MS Teams.

Należy pobrać program MS Teams ze strony ZUT (wskazówki do egzaminu zdalnego znajdują się na stronie SJO w aktualnościach)

Bardzo ważne jest używanie e-maila ZUT. Powiadomienia o egzaminie będą wysyłane tylko na te e-maile, służą one również do celów dostępu do egzaminu. Aby rozpocząć egzamin, konieczne będzie wprowadzenie hasła, które uzyskasz z Sekretariatu SJO drogą mailową tylko na e-maila ZUT.

Egzaminy odbędą się:

18.11.2020 r. – EGZAMIN PISEMNY GODZ. 14.00

19.11.2020 r. – EGZAMIN USTNY GODZ. 14.00

Egzamin ustny przeprowadzi wyznaczony lektor odpowiedzialny za egzamin poprawkowy na platformie MS Teams.

Zdający otrzymają informację o dołączeniu do grupy egzaminacyjnej na powyższej platformie i dowiedzą się o wynikach egzaminu od lektora odpowiedzialnego za egzamin poprawkowy na platformie MS Teams.