Informacje bieżące

egzamin poprawkowy j Angielski,Niemiecki miejsce i godzina egzaminu rok akad 2018/2019 04.03.2019 09:24

INFORMACJA O MIEJSCU I GODZINIE EGZAMINU  POPRAWKOWEGO B2  rok Akad 2018/19 Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO

 

Egzamin z języka angielskiego (pisemny) odbędzie się dnia 06.03.2019 r.  o godz. 10.00 w Auli Nanotechnologii.

Egzamin z języka niemieckiego (pisemny) odbędzie się dnia 06.03.2019 r. o godz. 12.15 w sali   218   Budynek Jednostek Międzywydziałowych.

Listy studentów zapisanych na egzamin B2 będą wywieszone 05.03.2019 r. po godz. 15.00 w siedzibie SPNJO Budynek Jednostek  Międzywydziałowych         II piętro (szklane drzwi w holu).

Listy studentów zakwalifikowanych części ustnej , którzy uzyskali min. 45 pkt. z części ustnej zostaną wywieszone 06.03.2019 r. po godz. 18.00 w siedzibie SPNJO Budynek Jednostek  Międzywydziałowych   II piętro (szklane drzwi w holu).

Egzamin ustny z języka angielskiego i niemieckiego odbędzie się dnia 07.03.2019 r. o godz. 12.15 w siedzibie SPNJO Budynek Jednostek Międzywydziałowych II piętro.