Informacje bieżące

Deklaracje językowe studenci I roku studia S1 18.05.2018 10:55

Deklaracje językowe studenci I roku studiów S1

nie dotyczy studentów Wydziału Informatyki*

 

Od II roku- 3 semestru studenci ZUT rozpoczynają obowiązkową naukę języków obcych w ramach lektoratu na studiach S1.

Zajęcia będą obywały się przez 3 semestry w wymiarze 150 godzin za cały lektorat i nie ma grup na poziomie podstawowym.

Na ostatnim semestrze lektoratu studenci muszą przystąpić do egzaminu z języka, którego uczyli się na studiach. Egzamin przeprowadzany jest centralnie na poziomie B2 dla wszystkich studentów w danej sesji i składa się z części pisemnej i ustnej.

Każdy student musi złożyć deklarację językową, przed rozpoczęciem lektoratu, w której określi wybrany język oraz jego poziom- w terminie do 21.05.2018.

Studenci, którzy nie złożyli deklaracji językowych w trakcie spotkań organizowanych przez SPNJO proszeni są o przesłanie zgłoszenia  na adres spnjodeklaracja@zut.edu.pl , zgodnie z załączonym formatem.

Temat:                                 deklaracja językowa S1

DEKLARACJA

uczestnictwa w lektoracie na studiach S1

Imię: ……………………………………………………………………………………………………. (drukowanymi literami)

Nazwisko: ……………………………………………………………………………………………..(drukowanymi literami)

Numer albumu:……………………………………………………………………………………

Wydział: ………………………………………………………………………………………………

Kierunek: …………………………………………………………………………………………….

 

W trakcie studiów S1 student ma do wyboru 1 język, który realizowany jest w wymiarze 150 godzin  przez 3 semestry.

Nie ma grup na poziomie podstawowym;, lektorat kończy się egzaminem centralnym na poziomie B2.

Oświadczam, że wybieram następujący język i określam swój poziom  (wybierz jedną pozycję):

 

Język angielski:

Język niemiecki:

Poziom A2 średniozaawansowany niższy

 Poziom A2,średniozaawansowany niższy

 

 

 

 

Poziom B1 średniozaawansowany

 Poziom B1,średniozaawansowany

 

 

 

Poziom B2 średniozaawansowany wyższy

 Poziom B2. średniozaawansowany wyższy

 

 

 

Poziom C1

zaawansowany

 Poziom C1,zaawansowany

 

 

 

 

Posiadam zewnętrzny certyfikat językowy na poziomie B2 lub wyższy:                TAK/  NIE

Jeżeli TAK, proszę podać nazwę: ………………………………………………….………………………………………………………

 

 

Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane przez SPNJO- ZUT dla potrzeb niezbędnych do procesu dydaktycznego związanego z nauką języków obcych na studiach S1.

 

……………………………………

podpis Studenta

*studenci Wydziału Informatyki mają obowiązkowy lektorat języka angielskiego.